Impulsen

Naar de kerk gaan in coronatijd

18 oktober 2020
Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona. Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn. Juist nu er minder zondagsvieringen zijn. Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. Juist nu is […]

Bij 65 en meer

16 juli 2020
Wijsheid om moedig en tevreden ouder te worden Bij 65 en meer I. Op mijn vijftiende besloot ik dat ik wilde leren. Op mijn dertigste had ik een maatschappelijke positie. Op mijn veertigste bevrijdde ik me van zelfbedrog. Op mijn […]

Wandelen in eigen streek …

8 juni 2020
Nu vele mensen meer gaan wandelen in eigen streek… Maar ook: nu er in vele kleine kerken geen zondagsvieringen meer zijn… Is het niet de gunstige tijd om deze kerken een spirituele en religieuze herbestemming te geven. Om in elk […]

Het vroegere normaal

8 juni 2020
Ze reageren niet meteen teleurgesteld, gefrustreerd of verbitterd, de mensen in de familie die hun reis hebben afgezegd en die niet van plan zijn om toch nog gauw een reis te boeken. Ik heb het al vaker gehoord de voorbije […]

We are born

5 juni 2020
Sommige leiders stralen gaandeweg steeds meer licht uit. Hun woorden worden werkelijkheid. Andere leiders worden gaandeweg driester en donkerder. Hun woorden worden steeds grotere leugens. ‘We are born to make manifest the glory of God that is within us. It […]

De weldaad van het drukken op de pauzeknop

5 juni 2020
‘Alle deuren mogen weldra weer open’, zegt de Nationale Veiligheidsraad. ‘Maar blijf behoedzaam!’ ‘Het werd tijd!’, zegt een dame, ‘maar de voorbije tijd was voor mij toch een kostbare pauze’. ‘Voor mij zal deze lange onderbreking toch een blijvende invloed […]

Maak u klaar voor een omslag in uw leven

5 juni 2020
Beste mensen, maak u klaar voor een omslag in uw leven. Als er een crisis komt, wordt altijd het einde van de Europese Unie voorspeld. Maar zie Europa in deze coronacrisis: het kan ook anders. Er kan ook meer Europese […]

Kom niet met de hele waarheid

5 juni 2020
Niet meer willen beheersen en sturen elk vanuit de eigen waarheid en machtslogica. Niet meer denken te moeten komen met de hele zee voor onze dorst. Weer leren stappen met een glimp, met dauw en met een flinter. Zoals vogels […]

O corona

30 mei 2020
Kroon van kleurrijk roosvenster? Kroon van sierlijk kapiteel boven de zuil? Of kroon van verdorde lelie of roos? Kroon van glans en schoonheid? Kroon van grenzeloze inzet voor de broze naaste? Kroon van mondmaskers? Doornen kroon? Kroon van het einde? […]

Pentecost is that they can breathe

30 mei 2020
Voor zwarten, kleurlingen en blanken die niet meer kunnen ademen. Voor alle mensen en volkeren waar ook ter wereld in ademnood zijn. Dat er mensen blijven opstaan die voor hen opkomen. Dat er leiders mogen aantreden die voor hen nieuwe […]

Een pelgrimstocht langs lelie, lavabo en duif

30 mei 2020
Het was stil in de stad Gent. Een virus had de mensen ‘in hun huizen gejaagd’. Een kunstenaar trok zich terug in de Sint-Jacobskerk in Gent. Hij was aangeraakt door een heel andere stilte: de mysterieuze, geladen dialoog tussen een […]

It’s all economy, stupid

28 mei 2020
“It’s all economy, stupid!“ (Bil Clinton) Die slogan is nu definitief voorbij. Het oppermachtige covid-19 virus heeft dat wel overduidelijk gemaakt. De droogte en het klimaatprobleem zullen dat nog scherper stellen. ‘It’s all nature and environment, stupid!’ Dat is het […]

Vlaanderen verklooft, verzandt en verstuift

28 mei 2020
Vlaanderen (België) verklooft, verzandt en verstuift! Wat heeft de politiek gedaan de voorbije 10, 20 jaar, zowel in Vlaanderen als in België? Het is tijd voor een nationale en Vlaamse duurzaamheidsraad – die een decennium lang ongehinderd kan doorwerken – […]

Wie al wat van het leven heeft meegemaakt

25 mei 2020
Wie al wat van het leven heeft meegemaakt, wie ziet wat er in de wereld bezig is, wie zijn kennis vergroot, die vergaart ook meer smart. Wie wijsheid verzamelt, die vergaart ook pijn, verdriet en besef van beperking. Mens te […]

De meest fundamentele en urgente les?

21 mei 2020
Wat is de meest fundamentele en urgente les uit de coronacrisis? Als de mens niet dringend meer rekening houdt met zijn inbedding in het milieu, als hij zich niet creatief inschakelt in de vitale wetmatigheden van de natuur, dan zal […]

Het zijn de Goddelijke natuurwetten

14 mei 2020
“Het zijn de goddelijke natuurwetten.” “Het is allemaal de wil van Allah.” “Corona is een straf voor de ongelovigen.” “Corona is een straf voor homoseksualiteit” (orthodox-joodse politicus) “Jezus zal weldra terugkomen en ons land in glorie herstellen.” “Wij zijn de […]

Een bezinning bij Hemelvaart 2020

14 mei 2020
Ook nu mogen we oude verwachtingen loslaten Een bezinning bij Hemelvaart 2020 Na Pasen en na veertig dagen van verschijningen was het blijkbaar nog niet doorgedrongen bij de leerlingen van Jezus: dat de tijd van hun vroegere verwachting definitief voorbij […]

Laat uw hart niet verontrust worden

11 mei 2020
Waar gaan we naartoe? Niemand die het weet. De leerlingen van Jezus niet. Wij in coronatijd niet. Er zijn er die stoere uitspraken doen. Filippus beveelt Jezus: ‘Laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden’. Bij ons eisen schreeuwers […]

Leren leven met …

11 mei 2020
‘Eerder dan te spreken over leven in ‘de tijd na corona’ is het beter te denken aan de tijd om van leren leven met corona’, zeggen de virologen… Gelijkt ons leven van morgen dan niet op een camino-tocht naar Santiago […]

We wisten het al lang voor de coronapandemie

10 mei 2020
We wisten het al lang vóór de coronapandemie. En alles zal zo ook blijven na de coronacrisis. De eenzijdig-materiële relatie van de moderne mens met de wereld. De gebrekkige verhouding van de moderne mens met de natuur. De ziekmakende ongelijkheid […]

In de stille dagen van de ingrijpende corona

4 mei 2020
Ongelijkheid zal blijven bestaan. Moet blijven bestreden worden. In de stille dagen van de ingrijpende corona-bezinningstijd kwamen mijn vroegere dromen weer tot leven. Dat het na de coronacrisis toch wel echt beter zou gaan in en met de wereld… Enkele […]

Een inspirerend dossier in Tertio 29 april

4 mei 2020
Een inspirerend dossier in Tertio 29 april 2020: Meervoudige religiositeit “Er is maar één land: de aarde Er is maar één volk: de mensheid Er is maar één geloof: de liefde” Floor Wibaut (1859-1936) Amsterstams politicus en zakenman Het is  […]

A confident people is not exclusiv

1 mei 2020
Make the world great in a new way (fits well with May 1) A confident people is not exclusive. A great religion affirms other religions. A great culture affirms other cultures. A great nation affirms other nations. A great individual […]

Zoals ik me laaf aan de zalig geurende meiklokjes

1 mei 2020
Zoals ik me laaf aan de zalig geurende meiklokjes hier in het eigen huisarrest, zo laaf ik me even intens aan de overgave en zorg en aan de toewijding en solidariteit van zoveel burgers, groepen en verantwoordelijken in ons land […]

Virus, klein als je bent

1 mei 2020
Het duurt maanden vooraleer we je kunnen bevatten. Het duurt jaren vooraleer we je zullen temmen. In enkele weken breng je de gehele wereld tot stilstand. Op korte tijd herleid je politieke (wereld-) leiders tot hun ware kwaliteit. Je legt […]

Hun koude schaduwen

1 mei 2020
Hun koude schaduwen hangen over de wereld van de 21ste eeuw Over politieke wereldleiders die even schadelijk zijn als bleekwater Ze willen de zon steeds in hun eigen gelaat en in het gelaat van een kleine elite die hen in […]

Een bittere prijs van een onzekere exit

27 april 2020
Een overzicht van de belangrijkste titels in de maandagkrant vandaag Een bittere prijs van een onzekere exit Uitbreiding noodopvang hypothekeert opening scholen Sociaal leven zonder economie gaat niet Mag ik eindelijk naar mijn lief? ‘Gaan we niet te snel?’, vragen […]

Coronasabbat-jaar

23 april 2020
Van een corona-veertigdagentijd naar een corona-woestijnjaar Wat kwam als een dief in de nacht. (Niet voor virologen!) Wat begon als even een totale onderbreking van alles en allen. Dat blijkt nu veel langer te blijven hangen dan we eerst dachten. […]

Een nieuw pact voor de toekomst

20 april 2020
Ik had een aangrijpende droom vannacht Het was de Aarde zelf die tot mij sprak Vorige nacht had ik een heel merkwaardige droom. Ik was een wandeling aan het maken in het mooie, groene landschap van Erpe-Mere, niet ver van […]

De corona-crisis smeekt …

20 april 2020
De corona-crisis smeekt in alles om de-kracht-van-samen, om meer samen. De diepgaande coronacrisis toont ons het meest humane en sociale in mensen vandaag: de verenigde kracht over alle verschillen heen in de zorg voor anderen, in de ijver om samen […]

We wensen elkaar moedige paasdagen dit jaar

9 april 2020
We hadden aan onze kust kunnen zijn, wandelend langs het zonnige strand. We hadden in het zuiden kunnen zitten, genietend van de kleur en geur van mimosa. We hadden samen aan een of andere koffietafel kunnen vertoeven. Helaas… we zijn […]

Een beetje Tao in de Goede Week

9 april 2020
In het volle licht de herinnering bewaren aan het donker. n goede tijden weten dat er nog groot onheil kan komen. En daarop voorbereid zijn. In donkere tijden blijven geloven dat op een dag het licht weer zal groeien. En […]

Wat als …

7 april 2020
Wat als de kinderen het schooljaar verliezen? Wat als ze in plaats van wiskunde leren koken? Of om kleren te naaien? Opruimen? Om een boomgaard te laten groeien in de tuin? Wat als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders […]

Een vuur aansteken

6 april 2020
Een vuur aansteken in de nacht De kaars van kracht-in-kwetsbaarheid binnenbrengen Voor zieke en stervende mensen zorgen Bange, bedroefde en ontredderde mensen troosten en versterken Elkaar aan de pauze-tafel van ziekenhuizen en woon- en zorgcentra beluisteren en bemoedigen in zware, […]

By the rivers dark

4 april 2020
Nu het coronavirus almachtig over de wereld heerst… Nu we allen in ballingschap en huisarrest zitten Nu krijgen de woorden van Leonard Cohen nog meer betekenis en kracht…  De basisgedachte van Leonard Cohen dat het donker een kans tot nieuw […]

Religie in tijden van coronacrisis

2 april 2020
Er zijn godsdienstige mensen en groepen die beweren: dat het coronavirus een straf van God is voor al het slecht in de wereld. Veel publieke aandacht en gehoor krijgen deze stemmen niet meer. Er zijn andere godsdienstige mensen en groepen […]

De blijvende wijsheid van de oude mythen

2 april 2020
‘Waarom die rust terwijl de wereld in brand staat?’, zo vroeg de Franse filosoof Bruno Latour al zich enkele jaren geleden af bij het klimaatprobleem. Ondertussen is er de onrust van de coronacrisis. Zal na de coronapandemie de rust van […]

Bloemen neerleggen bij het kruis

30 maart 2020
Dit gebaar dat we normaal op Goede Vrijdag samen beleven in de kerk, kunnen we in onze stille, afgezonderde tijd bescheiden maar intens ook thuis beleven. We kunnen een bloem of een paar bloemen neerliggen bij een kruis in onze […]

Sommigen vinden troost en kracht

30 maart 2020
De spirituele en religieuze verdieping en herontdekking in dagen van ballingschap Sommigen vinden troost en kracht in de buitengewone ‘Urbi en orbi’ zegen van paus Franciscus. Dat is goed. Sommigen vinden kracht en troost in het bidden van het Onze […]

Een huisbezinning in de sfeer van de paaswake

30 maart 2020
Dit jaar geen paaswake in het vertrouwde kerkgebouw. Wel een paasbezinning elk in ons eigen huis, maar meer dan ooit verbonden als grote geestelijke geloofsgemeenschap. Waarom niet een korte of langere bezinning thuis voorzien: rond de symbolen van licht en […]