Impulsen

Cad Cp Ibib 219

Humaan en sociaal goed bestuur

18 januari 2021
Wie onbehagen, rancune en haat zaait, zal verdeeldheid en geweld oogsten. Leiders die de wolf in zichzelf niet kunnen temmen, maken de wolf in burgers wakker. De Republikeinse Partij in de VS botst op zichzelf. De gebeurtenissen in Washington zijn […]
Cad Cp Ibib 218

Fat cat

18 januari 2021
Rechtvaardigheid moet concreet kunnen worden. Met onder andere een billijke verhouding tussen hoge en lage lonen. Jean-Paul Vermassen
Cad Cp Ibib 216

Welke wolf voeden wij?

18 januari 2021
Een verhaal over jou en mij, over ons, over de wereld in 2021. Over de wolf die uit eigenbelang door mensen, groepen en politieke leiders wordt gevoed: in de VS, in Europa, in Vlaanderen en overal nog in de wereld. […]
Cad Cp Ibib 215

De natuur

18 januari 2021
Als wij zorgen voor de natuur, zal de natuur voor ons zorgen. We moeten simpel doen, wat de natuur al heel lang heeft gedaan. We kunnen zelf het best gedijen, als we ervoor zorgen dat allen rondom ons kunnen gedijen. […]
Cad Cp Ibib 213

Teveel corona leidt ons af

18 januari 2021
Teveel corona leidt ons af van het wezenlijke achter en na corona Dat we niet meer naar het vroegere normaal kunnen. Dat er na corona geen nieuwe normale tijd meer kan en zal komen. Dat er een einde is gekomen […]
Cad Cp Ibib 210

Ik ben buitengewoon dankbaar voor mijn bestaan

18 januari 2021
“Je wordt pas iemand als je je verhoudt tot een ander. Een ander is altijd mede aan het definiëren wie je bent. Elke seconde dat je met die ander bent, maakt die jou. Je leidt dus een rijker leven als […]
Cad Cp Ibib 199

Hij is altijd en overal bereikbaar

4 januari 2021
Zelfs als alle kerken zouden worden gesloten. Zelfs als er geen enkele kerkelijke kerstviering zou mogelijk zijn. Dan nog – of juist dan – kan Kerst gebeuren in de wereld. ‘Voor en tussen – kleine – mensen is Hij altijd […]
Cad Cp Ibib 201

De kracht van winterhard groen

4 januari 2021
Wat we in het uitdagende jaar 2020 al inoefenden. Wat we in 2021 nog verder zullen nodig hebben. De kracht van winterhard groen: de kilte van ‘hou afstand’ kunnen overwinnen. De warmte van rode bloei: elkaar liefdevol kunnen vasthouden op […]

Advent 2020?

29 november 2020
Advent 2020? Het is het ‘grote’ wachten: wachten dat juist door wachten overwint. Wachten tot de beperking van vrijheid voorbij is. Wachten tot nabijheid weer mogelijk is. Wachten tot de vollere vrijheid toch weer komt en gebeurt. Advent 2020? Het […]

Vrede waait ons aan

29 november 2020
Vrede waait ons aan waar mensen, gemeenten en steden investeren in ontmoeting, in verbinding en wederkerige waardering. Vrede waait  tegenstelling en verdeeldheid, wrok en haat weg, waar mensen samen de ene, gedeelde weg van menselijkheid gaan: lotgenoten in kwetsbaarheid, bondgenoten […]

Spiritualiteit in tijden van corona

29 november 2020
Space for grace in any place Spiritualiteit in tijden van corona Natuurlijk is de levende band tussen christenen heel kostbaar en onvervangbaar. Natuurlijk is het samenkomen rond de tafel van brood en wijn uniek. Natuurlijk is de kerk een ideale […]

‘Staat van Beleg’

29 november 2020
Voor alle mensen die leven in een of andere staat van beleg. Zij zijn onze leermeesters in: het verankerd blijven in doorzettingsvermogen, het vinden van nieuwe energie in de kleine tevredenheid, het blijven zorgen voor de dagelijkse goedheid, het onverwoestbaar […]

Elke ommekeer maakt een verschil

29 november 2020
Jammeren dat we door corona onze gewone Kerst niet kunnen vieren. Het is een teken dat we nog niet zien wat er bezig is en wat er op ons afkomt. Het is begrijpelijk: mensen zijn gevat door de emoties bij […]

Word leraar in plaats van leerling

29 november 2020
Bijzonder boeiende, leerrijke en inspirerende bijdrage in Tertio van 18 november 2020 over het vredeswerk van prins Hassan van Jordanië. Hoopgevend én met een ruimere en meer positieve kijk op de islam. Het is een stimulans om de humanistische droom […]

Christen zijn beleven

16 november 2020
Christenen beleven hun christen zijn uiteraard in een parochie en kerkgebouw. En het kan ook in het christelijke middenveld: in het brede netwerk van C-bewegingen en C-organisaties. (als samenkomen in groep weer mogelijk wordt). Vanuit het Tweede Vaticaans Concilie kregen […]

Zoals Pasen zal ook Kerstmis heel anders zijn dit jaar

30 oktober 2020
Zoals Pasen zal ook Kerstmis heel anders zijn dit jaar. Maar misschien kan de advent juist nu een sterke tijd worden. Licht zoeken en zien in het duister. Elkaar tot licht zijn in de lange, donkere tunnel. We kunnen ons […]

Als de maïs op het veld is verdwenen

30 oktober 2020
Als de mais op het veld is verdwenen… Als we weer de hese kreten van fazanten horen… Als het winteruur nadert… Als corona ons weer aan ons kot vastkluistert… Dan rest ons nog: de inkeer, de verstilling, de verbeelding, de […]

Naar de kerk gaan in coronatijd

18 oktober 2020
Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona. Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn. Juist nu er minder zondagsvieringen zijn. Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. Juist nu is […]

Bij 65 en meer

16 juli 2020
Wijsheid om moedig en tevreden ouder te worden Bij 65 en meer I. Op mijn vijftiende besloot ik dat ik wilde leren. Op mijn dertigste had ik een maatschappelijke positie. Op mijn veertigste bevrijdde ik me van zelfbedrog. Op mijn […]

Wandelen in eigen streek …

8 juni 2020
Nu vele mensen meer gaan wandelen in eigen streek… Maar ook: nu er in vele kleine kerken geen zondagsvieringen meer zijn… Is het niet de gunstige tijd om deze kerken een spirituele en religieuze herbestemming te geven. Om in elk […]

Het vroegere normaal

8 juni 2020
Ze reageren niet meteen teleurgesteld, gefrustreerd of verbitterd, de mensen in de familie die hun reis hebben afgezegd en die niet van plan zijn om toch nog gauw een reis te boeken. Ik heb het al vaker gehoord de voorbije […]

We are born

5 juni 2020
Sommige leiders stralen gaandeweg steeds meer licht uit. Hun woorden worden werkelijkheid. Andere leiders worden gaandeweg driester en donkerder. Hun woorden worden steeds grotere leugens. ‘We are born to make manifest the glory of God that is within us. It […]

De weldaad van het drukken op de pauzeknop

5 juni 2020
‘Alle deuren mogen weldra weer open’, zegt de Nationale Veiligheidsraad. ‘Maar blijf behoedzaam!’ ‘Het werd tijd!’, zegt een dame, ‘maar de voorbije tijd was voor mij toch een kostbare pauze’. ‘Voor mij zal deze lange onderbreking toch een blijvende invloed […]

Maak u klaar voor een omslag in uw leven

5 juni 2020
Beste mensen, maak u klaar voor een omslag in uw leven. Als er een crisis komt, wordt altijd het einde van de Europese Unie voorspeld. Maar zie Europa in deze coronacrisis: het kan ook anders. Er kan ook meer Europese […]

Kom niet met de hele waarheid

5 juni 2020
Niet meer willen beheersen en sturen elk vanuit de eigen waarheid en machtslogica. Niet meer denken te moeten komen met de hele zee voor onze dorst. Weer leren stappen met een glimp, met dauw en met een flinter. Zoals vogels […]

O corona

30 mei 2020
Kroon van kleurrijk roosvenster? Kroon van sierlijk kapiteel boven de zuil? Of kroon van verdorde lelie of roos? Kroon van glans en schoonheid? Kroon van grenzeloze inzet voor de broze naaste? Kroon van mondmaskers? Doornen kroon? Kroon van het einde? […]

Pentecost is that they can breathe

30 mei 2020
Voor zwarten, kleurlingen en blanken die niet meer kunnen ademen. Voor alle mensen en volkeren waar ook ter wereld in ademnood zijn. Dat er mensen blijven opstaan die voor hen opkomen. Dat er leiders mogen aantreden die voor hen nieuwe […]

Een pelgrimstocht langs lelie, lavabo en duif

30 mei 2020
Het was stil in de stad Gent. Een virus had de mensen ‘in hun huizen gejaagd’. Een kunstenaar trok zich terug in de Sint-Jacobskerk in Gent. Hij was aangeraakt door een heel andere stilte: de mysterieuze, geladen dialoog tussen een […]

It’s all economy, stupid

28 mei 2020
“It’s all economy, stupid!“ (Bil Clinton) Die slogan is nu definitief voorbij. Het oppermachtige covid-19 virus heeft dat wel overduidelijk gemaakt. De droogte en het klimaatprobleem zullen dat nog scherper stellen. ‘It’s all nature and environment, stupid!’ Dat is het […]

Vlaanderen verklooft, verzandt en verstuift

28 mei 2020
Vlaanderen (België) verklooft, verzandt en verstuift! Wat heeft de politiek gedaan de voorbije 10, 20 jaar, zowel in Vlaanderen als in België? Het is tijd voor een nationale en Vlaamse duurzaamheidsraad – die een decennium lang ongehinderd kan doorwerken – […]

Wie al wat van het leven heeft meegemaakt

25 mei 2020
Wie al wat van het leven heeft meegemaakt, wie ziet wat er in de wereld bezig is, wie zijn kennis vergroot, die vergaart ook meer smart. Wie wijsheid verzamelt, die vergaart ook pijn, verdriet en besef van beperking. Mens te […]

De meest fundamentele en urgente les?

21 mei 2020
Wat is de meest fundamentele en urgente les uit de coronacrisis? Als de mens niet dringend meer rekening houdt met zijn inbedding in het milieu, als hij zich niet creatief inschakelt in de vitale wetmatigheden van de natuur, dan zal […]

Het zijn de Goddelijke natuurwetten

14 mei 2020
“Het zijn de goddelijke natuurwetten.” “Het is allemaal de wil van Allah.” “Corona is een straf voor de ongelovigen.” “Corona is een straf voor homoseksualiteit” (orthodox-joodse politicus) “Jezus zal weldra terugkomen en ons land in glorie herstellen.” “Wij zijn de […]

Een bezinning bij Hemelvaart 2020

14 mei 2020
Ook nu mogen we oude verwachtingen loslaten Een bezinning bij Hemelvaart 2020 Na Pasen en na veertig dagen van verschijningen was het blijkbaar nog niet doorgedrongen bij de leerlingen van Jezus: dat de tijd van hun vroegere verwachting definitief voorbij […]

Laat uw hart niet verontrust worden

11 mei 2020
Waar gaan we naartoe? Niemand die het weet. De leerlingen van Jezus niet. Wij in coronatijd niet. Er zijn er die stoere uitspraken doen. Filippus beveelt Jezus: ‘Laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden’. Bij ons eisen schreeuwers […]

Leren leven met …

11 mei 2020
‘Eerder dan te spreken over leven in ‘de tijd na corona’ is het beter te denken aan de tijd om van leren leven met corona’, zeggen de virologen… Gelijkt ons leven van morgen dan niet op een camino-tocht naar Santiago […]

We wisten het al lang voor de coronapandemie

10 mei 2020
We wisten het al lang vóór de coronapandemie. En alles zal zo ook blijven na de coronacrisis. De eenzijdig-materiële relatie van de moderne mens met de wereld. De gebrekkige verhouding van de moderne mens met de natuur. De ziekmakende ongelijkheid […]

In de stille dagen van de ingrijpende corona

4 mei 2020
Ongelijkheid zal blijven bestaan. Moet blijven bestreden worden. In de stille dagen van de ingrijpende corona-bezinningstijd kwamen mijn vroegere dromen weer tot leven. Dat het na de coronacrisis toch wel echt beter zou gaan in en met de wereld… Enkele […]

Een inspirerend dossier in Tertio 29 april

4 mei 2020
Een inspirerend dossier in Tertio 29 april 2020: Meervoudige religiositeit “Er is maar één land: de aarde Er is maar één volk: de mensheid Er is maar één geloof: de liefde” Floor Wibaut (1859-1936) Amsterstams politicus en zakenman Het is  […]

A confident people is not exclusiv

1 mei 2020
Make the world great in a new way (fits well with May 1) A confident people is not exclusive. A great religion affirms other religions. A great culture affirms other cultures. A great nation affirms other nations. A great individual […]