Boeken

Citaat uit ‘Engelenkeel’

29 mei 2021
Een politiek van on-verbondenheid Maar wat verbonden is, blijft in verbinding   In juli 2020 besliste de Turkse regering om de Hagia Sophia, werelderfgoed en een voormalige Byzantijnse kathedraal, haar status van museum te ontnemen en haar opnieuw als moskee […]

Engelenkeel

29 mei 2021
Wat een krachtige beelden van Berlinde de Bruyckere! In deze laatmoderne tijd is kunst geen puur seculiere cultuur. Cultuur is niet vlak-seculier meer, het is diepe humaniteit met openheid voor mysterie. Hier en daar zelfs met ruimte voor (christelijke) religie. […]

Zes maanden in de Siberische wouden

12 mei 2021
Zes maand in een blokhut in de Siberische wouden. Zes maand leven als een kluizenaar. Het is een intense ervaring. Je hoeft niet naar Siberië te gaan om mee te maken wat Sylvain Tesson heeft ervaren. Kluizenaar worden kan je […]

Een evangelie zonder God

12 april 2021
Over de historische Jezus weten we objectief niet zoveel. Wat we over hem weten komt via de gelovige ingesteldheid van de leerlingen na zijn dood en van Paulus en de evangelisten die Jezus zelf niet hebben gekend. Er zijn altijd […]

De fundamenten

9 april 2021
Er zijn geen verhalen bekend van mensen die op hun sterfbed zeggen: ‘Ik wou dat ik meer geld had verdiend’. De meeste mensen drukken hun spijt uit over haast altijd hetzelfde: ‘Ik had meer willen meemaken of goedmaken met mijn […]

Wat heet eenzaam?

9 april 2021
In onze moderne, individualistisch-gerichte prestatiemaatschappij is er al langer een probleem met eenzaamheid, ‘alenigheid’ of vereenzaming. De laatste jaren komt daar nog een nieuwe ervaring en gevoel van alleen-zijn bij: mensen die zich overgelaten voelen aan hun lot, zich in […]

Eindelijk volwassen

7 april 2021
Frits De Lange wil in zijn boek ‘Eindelijk volwassen’ een eigen, nieuwe visie op de tweede levenshelft presenteren. Niet het ideaal van een leeftijdsloze levensfase. Niet het scenario van de ouderdom als verval. Wel ouder worden als een kans voor […]

Wat blijft

7 april 2021
Bij het overlijden van theoloog Hans Küng. ‘Overleven is niet mogelijk zonder een mondiale ethiek’, daarvan gaat Hans Küng uit in zijn profetische boek ‘Mondiale verantwoordelijkheid. Aanzetten voor een verbindende ethiek’ (1992) Wat een belangrijk project! Wat een inspirerende gids! […]

De wereld na de pandemie

25 maart 2021
De wereld na de pandemie Lessen voor een sociale samenleving, voor een mondiale wereld Vrij naar Fareek Zakaria We weten nu wat een pandemie is. We weten nu wat een piepkleine microbe kan aanrichten. We weten dat we sinds 1990 […]

De wereld na de pandemie

14 maart 2021
Wat een boeiend en inspirerend boek!! Voor al wie beter wil inzien dat we definitief in een nieuwe tijd zijn binnengetreden. Voor wie daar nu al wil op inspelen. “Er zijn decennia waarin niets gebeurt en daarna komt een jaar […]

Geschiedenis van de wereld van morgen

14 maart 2021
En ook dit boek is raak en kostbaar. Het is een hoopvolle visie. En het schetst een haalbare opdracht. Te beginnen bij elk van ons: . Populistische politici en extremistische partijen afwijzen. Gedaan met polarisatie die alles alleen maar erger […]

Revolte

20 februari 2021
In het achterhoofd de hevige protesten van jonge mensen in Spanje en nog zoveel ‘rellen’ in andere landen… De revolte is overal. De revolte tegen een eng-economische globalisering. Een globalisering met te weinig aandacht voor een rechtvaardige en duurzame wereld. […]

Wat is leven?

20 februari 2021
Dat soort boeken lezen, doet me de coronabeperkingen vergeten en bezorgt me een grenzeloze ervaring van verwondering en bewondering. Dat soort boeken lezen, spoort me aan om te blijven ijveren voor een meer verbonden relatie tussen mens en natuur. Het […]

Mohammed was de perfecte mens

15 februari 2021
Mohammed was de perfecte mens. Hij kon Gods openbaring perfect ontvangen. Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, is – dus – perfect. Heel de Koran is perfect, voor altijd geldend dus. Zolang dit soort gesloten, godsdienstige aannames worden aanvaard, […]

Het leven van Bernadette

11 februari 2021
Een actualiserende bezinning bij 11 februari, feestdag O.L.V. van Lourdes Met goede herinneringen aan de Lourdesbedevaarten met OKRA en SAMANA. Indringende religieuze ervaringen, ze zijn beklijvend en stuwend. Het zijn intense, innerlijke ontmoetingen die nieuwe wegen banen. Het is een […]

Het continent van de gave

10 februari 2021
Wie denkt dat hij of zij een ondraaglijk zware tijd meemaakt, Wie beweert dat de overheid onze vrijheid onnodig of overdreven beknot, die kan misschien de volgende dichtbundels eens doornemen: Staat van beleg. Van Mahmoud Darwisch, Palestijnse dichter. Continent van […]

Een wereld van verdoken slavernij

25 januari 2021
Corona hier, corona wereldwijd, corona ook in Brazilië. De media hebben het over de talloze slachtoffers onder de inheemse en traditionele volkeren in Brazilië. Maar er is zoveel méér bezig in Brazilië. Een kolossaal land met prachtige landschappen: het Amazonewoud, […]

De reis van onze genen

25 januari 2021
De warme, bemoedigende inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris was een veelkleurige expressie van en een intense hoop op menselijke-verbondenheid-doorheen-alle-verschillen. Luister nog een paar keer naar die sublieme, vurige Amanda Gorman: “We are striving to forge a union with […]

Kinderen van Apate

18 januari 2021
Factchecken is niet genoeg in de strijd tegen de oprukkende leugens. Zonder een hernieuwde toewijding aan waarachtigheid komt de democratie onder steeds grotere druk te staan. Daarbij dreigen we, zo betoogt Alicja Gescinska, misschien wel ons kostbaarste goed te verliezen: […]

Een leven op onze planeet

18 januari 2021
De Bijbel is een openbaring van diepe wijsheid. De grote religies en humane wijsheidstradities zijn openbaring van waarheid over mens en wereld. Het boek van de natuur is evenzeer een openbaring van grote wijsheid. Wie het hoogste, het meest kostbare, […]

In Gods naam

4 januari 2021
De laatste decennia hopen vele godsdienstige leiders en gelovigen op een revitalisering door een welbewuste keuze te maken om rigide vast te houden of terug te keren naar identiteit en traditie, niet zelden naar historisch ingeperkte en achterhaalde vormen ervan. […]

Volharden in de broosheid

16 juli 2020
Het virus bracht alles en iedereen tot stilstand. Het werd een bewustzijnsschok. Het deed ons een tijdlang alles beter door-zien. Het zou voortaan allemaal anders worden. Het maakte ons ook – als ouders en grootouders – bezorgd voor de toekomst […]

Riskante humaniteit

2 juli 2020
Een interessante visie om de zorg voor identiteit te combineren met de behartiging van een wederkerige interculturaliteit. Alleen de twee samen kunnen in de komende decennia van de 21ste eeuw een weg naar verzoening en vrede banen, weg uit de […]

Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid

2 juli 2020
“Wanneer we de leugen in de politiek willen bestrijden, hebben we een herwaardering van waarachtigheid nodig. Meer waarachtigheid  in het politieke bestuur en publieke debat krijgen: dat is misschien wel de belangrijkste opgave voor de hedendaagse democratie.” “We zouden meer […]

De tweede berg

9 juni 2020
Over de tweede berg in ons leven Berg en dal. Dat kennen we van radio Klara. Berg, dal én berg. Dat leren we kennen in het boek van David Brooks. (De tweede berg. De zoektocht naar een zinvol leven.) Het […]

Het verlangen naar zin

25 mei 2020
Juist nu we op een afstand van elkaar (en soms van de dingen) moeten blijven, herontdekken we dat we wezenlijk tot het grotere geheel van de werkelijkheid behoren, dat we graag verbindend leven, dat we niet zonder verbinding verder kunnen […]

De zin van het leven

25 mei 2020
Een veertigtal diepgaande gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners. Over de zin en betekenis van het leven. Over de ongrijpbaarheid van alles. Over de diepte en hoogte van het leven. Over kwetsbaarheid en veerkracht. Over de kracht van verbinding. Over wel […]

Inspirerend interview

25 mei 2020
Wat een inspirerend interview in het weekblad Tertio, 20 mei 2020 Wat een open en verbindende kijk op het leven en de wereld, op levensbeschouwingen en godsdiensten. En hoe actueel! Helemaal iets voor mens en samenleving in coronacrisis. Ik heb […]

Na de coronacrisis

14 mei 2020
Na de coronacrisis komt het klimaatprobleem weer op de voorgrond. Het probleem met covid-19 (de virussen) is een onderdeel van het grotere probleem van de moderne mens met milieu en klimaat. Trump is geen oorzaak van de problemen in de […]

Een boom geplant als water

23 maart 2020
De wijsheidsspreuken van de heilige Franciscus van Assisi André Jansen Franciscus van Assisi is vooral gekend als iemand die de schepping bezongen heeft in zijn Zonnelied. Minder geweten is dat hij naast dichter ook schrijver is. Hij heeft heel wat […]

Uit crisis kan wijsheid groeien

22 maart 2020
Doorheen steeds heviger schokken ontluikt een nieuw bewustzijn. We botsen alsmaar harder op de grenzen van onszelf en de aarde. We beseffen steeds scherper dat onze autonomie afhankelijk blijft. Ze is ons gegeven. Ze is zo kwetsbaar. We hebben nood […]

Wat een begaaft man

14 maart 2020
Wat een begaafd man. En al zijn talenten heeft hij in dienst van zijn sociaal engagement gesteld. Wat een mooi mens. En al zijn schoonheid werd een geschenk voor kwetsbare en verdrukte mensen. Wat een sterk getuigenis. Ontroerend. Inspirerend. Aanmoedigend. […]

De idealen van de Verlichting en het Westerse liberalisme

14 maart 2020
De idealen van de Verlichting en van het Westerse liberalisme staan op vele plaatsen in de wereld onder zware druk. De dromen en beloften zijn niet uitgekomen. De eenzijdigheden, tekorten en neveneffecten van Verlichting en liberalisme worden steeds duidelijker. De […]

Een boek dat zoveel deugd doet

6 maart 2020
Het boek geeft hoop en steekt een hart onder de riem van alle mensen van goede wil.