Boeken

Cad Cp Ibib 217

Kinderen van Apate

18 januari 2021
Factchecken is niet genoeg in de strijd tegen de oprukkende leugens. Zonder een hernieuwde toewijding aan waarachtigheid komt de democratie onder steeds grotere druk te staan. Daarbij dreigen we, zo betoogt Alicja Gescinska, misschien wel ons kostbaarste goed te verliezen: […]
Cad Cp Ibib 211

Een leven op onze planeet

18 januari 2021
De Bijbel is een openbaring van diepe wijsheid. De grote religies en humane wijsheidstradities zijn openbaring van waarheid over mens en wereld. Het boek van de natuur is evenzeer een openbaring van grote wijsheid. Wie het hoogste, het meest kostbare, […]
Cad Cp Ibib 204

In Gods naam

4 januari 2021
De laatste decennia hopen vele godsdienstige leiders en gelovigen op een revitalisering door een welbewuste keuze te maken om rigide vast te houden of terug te keren naar identiteit en traditie, niet zelden naar historisch ingeperkte en achterhaalde vormen ervan. […]

Volharden in de broosheid

16 juli 2020
Het virus bracht alles en iedereen tot stilstand. Het werd een bewustzijnsschok. Het deed ons een tijdlang alles beter door-zien. Het zou voortaan allemaal anders worden. Het maakte ons ook – als ouders en grootouders – bezorgd voor de toekomst […]

Riskante humaniteit

2 juli 2020
Een interessante visie om de zorg voor identiteit te combineren met de behartiging van een wederkerige interculturaliteit. Alleen de twee samen kunnen in de komende decennia van de 21ste eeuw een weg naar verzoening en vrede banen, weg uit de […]

Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid

2 juli 2020
“Wanneer we de leugen in de politiek willen bestrijden, hebben we een herwaardering van waarachtigheid nodig. Meer waarachtigheid  in het politieke bestuur en publieke debat krijgen: dat is misschien wel de belangrijkste opgave voor de hedendaagse democratie.” “We zouden meer […]

De tweede berg

9 juni 2020
Over de tweede berg in ons leven Berg en dal. Dat kennen we van radio Klara. Berg, dal én berg. Dat leren we kennen in het boek van David Brooks. (De tweede berg. De zoektocht naar een zinvol leven.) Het […]

Het verlangen naar zin

25 mei 2020
Juist nu we op een afstand van elkaar (en soms van de dingen) moeten blijven, herontdekken we dat we wezenlijk tot het grotere geheel van de werkelijkheid behoren, dat we graag verbindend leven, dat we niet zonder verbinding verder kunnen […]

De zin van het leven

25 mei 2020
Een veertigtal diepgaande gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners. Over de zin en betekenis van het leven. Over de ongrijpbaarheid van alles. Over de diepte en hoogte van het leven. Over kwetsbaarheid en veerkracht. Over de kracht van verbinding. Over wel […]

Inspirerend interview

25 mei 2020
Wat een inspirerend interview in het weekblad Tertio, 20 mei 2020 Wat een open en verbindende kijk op het leven en de wereld, op levensbeschouwingen en godsdiensten. En hoe actueel! Helemaal iets voor mens en samenleving in coronacrisis. Ik heb […]

Na de coronacrisis

14 mei 2020
Na de coronacrisis komt het klimaatprobleem weer op de voorgrond. Het probleem met covid-19 (de virussen) is een onderdeel van het grotere probleem van de moderne mens met milieu en klimaat. Trump is geen oorzaak van de problemen in de […]

Een boom geplant als water

23 maart 2020
De wijsheidsspreuken van de heilige Franciscus van Assisi André Jansen Franciscus van Assisi is vooral gekend als iemand die de schepping bezongen heeft in zijn Zonnelied. Minder geweten is dat hij naast dichter ook schrijver is. Hij heeft heel wat […]

Uit crisis kan wijsheid groeien

22 maart 2020
Doorheen steeds heviger schokken ontluikt een nieuw bewustzijn. We botsen alsmaar harder op de grenzen van onszelf en de aarde. We beseffen steeds scherper dat onze autonomie afhankelijk blijft. Ze is ons gegeven. Ze is zo kwetsbaar. We hebben nood […]

De vreemdeling

14 maart 2020
‘De vreemdeling’ is geen gemakkelijk geschreven boek. Het is wel inspirerend en actueler nog dan bij het verschijnen ervan in 1969. Het is een frisse, eigenzinnige kijk op wat we meemaken in geloof en Kerk. Een optimistische kijk ook. Wat […]

Wat een begaaft man

14 maart 2020
Wat een begaafd man. En al zijn talenten heeft hij in dienst van zijn sociaal engagement gesteld. Wat een mooi mens. En al zijn schoonheid werd een geschenk voor kwetsbare en verdrukte mensen. Wat een sterk getuigenis. Ontroerend. Inspirerend. Aanmoedigend. […]

De idealen van de Verlichting en het Westerse liberalisme

14 maart 2020
De idealen van de Verlichting en van het Westerse liberalisme staan op vele plaatsen in de wereld onder zware druk. De dromen en beloften zijn niet uitgekomen. De eenzijdigheden, tekorten en neveneffecten van Verlichting en liberalisme worden steeds duidelijker. De […]

Een boek dat zoveel deugd doet

6 maart 2020
Het boek geeft hoop en steekt een hart onder de riem van alle mensen van goede wil.