Bezinningsteksten

Naar de kerk gaan in coronatijd

18 oktober 2020
Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona. Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn. Juist nu er minder zondagsvieringen zijn. Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. Juist nu is […]

Dat zou een droom zijn!

16 juli 2020
Elk met hun eigen wortel en steel. Elk met hun eigen schoonheid. Maar gegrond in dezelfde aarde. Reikend naar dezelfde zon. Mooi apart en nog warmer samen. Een diepe vrede voor allen die langskomen. Mochten mens en wereld het zo […]

De diepere geest van de 7 kerkelijke sacramenten

8 juni 2020
De kerkelijke sacramenten mogen er zijn. Het zijn diepe, kostbare rituelen. Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur. Het gaat om zeven dimensies van ons christen zijn. Christenen kunnen ze in hun leven zeven maal zeventig […]

De diepere trillingen in ons leven

8 juni 2020
Wij zijn zoals een klok. Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken. Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen. Het kan ons overkomen bij het wandelen in […]

Sacramentsdag?

8 juni 2020
Ja, in het eucharistische brood is Jezus aanwezig voor christenen. Ja, de eucharistische aanbidding is een vorm van vereniging met Jezus voor christenen. Ja, de eucharistie op zondag – het samenkomen rond brood en wijn – is een kostbaar ankerpunt […]

De ziel van het vroege christendom

8 juni 2020
Misschien komt er vandaag iets terug van toen… Niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving. De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie. […]

Lessen voor het leven

8 juni 2020
Confrontaties met corona Lessen voor het leven Pas op, de aanlokkelijke bestemming is een betovering, die gemakkelijk negeert wat je onderweg kan overkomen. Het echte feest is altijd nu, de openheid voor het moment waarin de werkelijkheid z’n diepte onthult. […]

Verplaatsing

8 juni 2020
Wie geproefd heeft van de weldaad van ‘minder is meer’ zal ook na de coronacrisis anders omgaan met verplaatsing Eens te meer een goed Standpunt in ‘Kerk en Leven’ ‘De geschiedenis keert nooit op haar stappen terug. We zullen ons […]

Toen waren ze allen bijeen op één plaats

28 mei 2020
Toen waren zij allen bijeen op één plaats. Nu zijn wij al weken van elkaar verwijderd, elk apart in ons eigen huis. Toen vulde de Geest heel het huis. Nu voelen wij allen steeds scherper het gemis en de leegte. […]

Nu al enkele maanden in ons cenakel

28 mei 2020
Nu al enkele maanden lang zijn we in ons cenakel gedreven. Niet samen met onze vrienden, maar elk in eigen bubbel. Ingeperkt. Alleen-zaam. Gekooid. We trokken door de spelonken van onze angst en ontreddering. We probeerden in het stille dal […]

Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep

21 mei 2020
Mag het ons zo overkomen doorheen deze veelomvattende, uitdagende coronatijd Hemelvaart in 2020 Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep zo verloopt het nog steeds vandaag. Zoals de evangelist Lucas het al in zijn Emmaüsverhaal verbeeldde, zo […]

Onderweg

14 mei 2020
Onderweg het geel van de boterbloemen in de groene weide. Het gezang van een koekoek en het geklop van een specht. Thuis voorjaarsbloemen na voorjaarsbloemen. De natuur is onverschillig tegenover de mens, zeggen de natuurkundigen. Maar de mens is niet […]

Een oud gebed

11 mei 2020
Een oud gebed. Troostend en versterkend. Tegelijk echter schrijnend, de vrouwelijke onderdanigheid bevestigend. Wat een evolutie hebben we meegemaakt in samenleving en christendom de laatste 100 jaar. Ondertussen beseffen we beter dan ooit: Godsdiensten veranderen in visie en rituelen. Ook […]

Een ode aan de moederliefde

10 mei 2020
Moeders, van de zwangerschap tot het overlijden van een kind, ze weten dat liefde lijden is. Moeders, van bij de geboorte… tot altijd, ze weten dat geven leven doet. Moeders, ze ‘zijn er’. Ze zijn er voor velen: voor hun […]

De fontein der geknielden

7 mei 2020
Het beeld heeft me altijd al geraakt en aangesproken en evenzeer de stille plek waar het staat. Het is nu nog betekenisvoller in deze coronatijd. Het past perfect bij de wereldwijde gebrokenheid die we meemaken vandaag… ‘Hun gebogen hoofden en […]

Kom jij meewandelen, innerlijke Meester

7 mei 2020
Keer op keer ga ik weer mijn weg naar Jeruzalem, via de omweg van Emmaüs. Elke week weer ga ik, met vallen en opstaan, de lastige weg door de lange coronatijd. Keer op keer pendel ik tussen de liefde en […]

Sta ’s stil

3 mei 2020
Al eens de voordeuren bekeken als je op wandel bent? Bij sommige deuren zou je direct willen aanbellen want je bent er welkom, zo staat het er toch, op een plaatje of op een steen gegraveerd. Zo’n deur is heel uitnodigend. […]

Hij kan tot ons komen in de diepte van elk moment

1 mei 2020
De gezichten van onze vertrouwde medegelovigen missen we. Onze inspirerende babbels met actieve pastorale medewerkers missen we. Onze vieringen –  waarin we samen onder het evangeliewoord staan en samen rond de tafel van brood en wijn – missen we. Huisarrest […]

Het volk begon met Mozes ruzie te maken

27 april 2020
Onze lastige en lange doortocht door de corana-woestijn Het volk morde en begon met Mozes ruzie te maken en zei: “Geef ons water! We willen drinken!” Maar Mozes antwoordde: “Waarom maken jullie ruzie met me? Waarom dagen jullie de Heer […]

Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering

23 april 2020
Gaandeweg gingen hun ogen open Mijmeringen bij het Emmaüsverhaal in Lucas 24 Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering: dat die grootse profeet en mooie mens Jezus ter dood werd gebracht. Ze wisselden met elkaar uit over hun ingrijpende […]

Een duif op een draad

20 april 2020
Een duif op een draad Een overvliegende eend De allergewoonste bloemen En alles toch buitengewoon De stilte en schoonheid dichtbij De weelde van tevredenheid in de diepte van het hier en nu Het gevoel van dankbaarheid om wat goed is […]

Verschijningen

20 april 2020
Indringende ervaringen en ontmoetingen tussen Pasen en Pinksteren Het gebeurt bij de huilende Maria van Magdala, bij de twijfelende Thomas, bij de twee ontmoedigde Emmaüsgangers. Het gebeurt bij alle radeloze leerlingen. Het overkomt de heftige Paulus. Het voltrekt zich doorheen […]

Lied van Maria Magdalena

16 april 2020
Ze was intens aanwezig in zijn actieve leven. Ze bleef present bij zijn dood. Ze was er prominent in de eerste dagen van de nieuwe paastijd. Vrouwen en Jezus zijn feitelijk altijd al intens met elkaar verbonden geweest. Over de […]

Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit?

12 april 2020
Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit? Of duurde die eerste Stille Zaterdag toen ook vrij lang? Duurde het bij de vrienden van Jezus ook een hele tijd vooraleer ze de pijnlijke dood van Jezus konden verwerken? De tijd van […]

Een huisbezinning in de sfeer van de Paaswake

12 april 2020
Dit jaar geen paaswake in het vertrouwde kerkgebouw. Misschien wel een kleine paasbezinning elk in ons eigen huis, maar meer dan ooit verbonden met vele medegelovigen, met de gebeurtenissen in de wereld. Ziehier een korte bezinning: rond de symbolen van […]

Ik verzet me

12 april 2020
Zou dat niet de weg naar ons Pasen kunnen zijn in tijden van coronacrisis? Beetje bij beetje inzien dat we ons gevoel van angst en argwaan en onze nervositeit en stress kunnen temperen. Proberen onze eigen eindigheid onder ogen te […]

Meer nadenken over Gods ballingschap

10 april 2020
Als ik de vreselijke corona-ellende in de wereld zie, dan voel ik me als christen diep ‘bevraagd’… Ook dat is Goede Vrijdag… Als ik de vreselijke corona-ellende van de armen in Zuid-Amerika zie… (en ik noem niet nog ook al […]

Het is nu Witte Donderdag in ons leven en onze huizen

9 april 2020
Vandaag, op Witte Donderdag, beseffen christenen in de stilte van hun huisarrest nog beter welke kracht er van samen vieren uitgaat en welke de unieke betekenis is van gelovig samenzijn. Tegelijk zien ze – juist door deze coronatijd nog duidelijker […]

Maak ons hart ontvankelijk

4 april 2020
 Met huisarrest maar verbonden in de kracht van de Goede Week     Een kleine spirituele gids voor de Goede Week Voor mensen met huisarrest, voor een land in ballingschap Het wordt dit jaar een Pasen met huisarrest Opgesloten in […]

De zeven laatste woorden van Jezus

4 april 2020
De zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis Vertolkt door de sterke muziek van Haydn, op fortepiano, uitgevoerd door Jos van Immerseel. Woorden en muziek tussen afgrond en onbekende overkant. 7 keer tasten in de duisternis. 7 keer een […]

Om te horen om te zien

4 april 2020
Om te horen, om te zien, heb ik mijn handen naar Jou geheven, grijp ik naar Jou, verzin ik een naam, betast ik de builen over mijn  lichaam verspreid. Ik, een vogel verdwaald tussen de rotsspleten van angst en twijfel. […]

Muziek LIST

2 april 2020
Muziek, poëzie en oude wijsheids-verhalen krijgen telkens een nieuwe betekenis vanuit de gebeurtenissen van de tijd. Zo ook dit lied van Liesbeth List: Heb het leven lief, in tijden van coronacris. Huil als het moet Totdat je stikt in al […]

Het wordt dit jaar een Pasen in ons kot

2 april 2020
Opgesloten in ons kot. Ons land in lockdown. Heel de wereld belaagd door een dodelijk virus. Er is grote onwennigheid, veel angst en diepe onzekerheid. Ons leven is beknot. Onze stad is een woestijn. Het volk zit in ballingschap. Het […]

Zoals een kaars doet met het donker

2 april 2020
In ons leven staat dezer dagen een zware, zwarte balk van lijden. Het leven en samenleven lijken soms één grote, grijze zone geworden. De onschuld is weg. Zo was het ook in die eerste Stille Week. Witte Donderdag, het laatste […]

Eekhoorn

2 april 2020
Ik weet niet waarom de eekhoorn ons zo ontroert. In deze dagen van huisarrest schenkt zijn verschijnen nog meer deugd. Gelukkig doet de dichter het wonder iets beter begrijpen. Eekhoorn (in potlood) Een fijnbehaarde golf, die bidden kan en roven. […]

Met de muziek van Liesbeth List

30 maart 2020
De klokken van de hel Met de Theodorakis-muziek van Liesbeth List wandel ik – in mijn kot – door de tuinen van het ondraaglijke lijden. De tuinen van doodsangst, bloed en tranen. De vele, vele tuinen van eenzaamheid en verlatenheid: […]

Troostvogel Herman Verbeek

30 maart 2020
Een in memoriam voor de corana-doden Als er geen afscheid mogelijk is… Als er niemand is als je sterft… Als er geen enkele troost meer is… Alleen nog wat laatste licht in de eigen donkere binnenkamer   Troostvogel Herman Verbeek […]

De Goede Week – een tegenstelling

30 maart 2020
Vroeger zat er in de Goede Week ook al een tegenstelling: voorjaarslicht en lentebloesems in volle explosie en in de liturgie het lijden en de dood van Jezus, verlies en verdriet bij zijn leerlingen. Maar dit jaar maakt de coronatijd […]

Oude beelden en verhalen krijgen een nieuwe betekenis

30 maart 2020
Het is wonderlijk hoe de oude beelden en verhalen uit het evangelie een nieuwe betekenis krijgen doorheen deze coronacrisis De innerlijke stormen in ons en in anderen stilleggen. Of ze laten stilleggen in een moment van bezinning of gebed of […]

Het wordt een andere Pasen dit jaar

26 maart 2020
‘Het zal geen Pasen worden dit jaar’, hoorde ik deze week iemand zeggen. Die uitspraak stemde tot verder nadenken. Ja, het zal voor velen een andere Pasen worden. Niet met verzorgde liturgie in de kerk. Niet met een mooi concert: […]