Bezinningsteksten

Er is …

19 juni 2021
Er is de stralende zon in de ochtend. Er is de wassende maan die de nacht verzilverd. Er is de middagbloem die zich opent. Er is de middagbloem die zich dezelfde dag nog sluit. Er is een maaltijd met kinderen […]

We leven langer dan ooit

19 juni 2021
We leven langer dan ooit, maar niemand wil oud worden. Het is een bijzonder goed interview met Manu Keirse over ‘oud-er worden’ in DS van vrijdag 18 juni 2021. Het bevat interessante denkstof voor al wie met de zorg voor […]

Vrouwen met het mandaat van de levende Geest

10 april 2021
Bij het herlezen en vergelijken van de vier evangelieboeken valt het mij dit keer bijzonder op: de prille christelijke godsdienst na Jezus’ dood begint in en door in-gewijde en toe-gewijde vrouwen. Het zijn de vrouwen die Jezus al tijdens zijn […]

Lente in lockdowntijd

25 maart 2021
Lente in lockdowntijd. Lente in nog veel grotere ellende, elders in de wereld. Lente zoals het altijd is geweest, zoals ook die laatste lente van Jezus van Galilea was. Er is op aarde geen leven mogelijk zonder prikkeldraad. Er zijn […]

Stel dat …

22 maart 2021
Stel dat er geen Goede Week en Pasen meer was. Het zou geen ramp zijn, een mooie lente brengt ook al veel goeds. Maar in deze moeilijke coronatijd is het besef nog sterker dan anders: dat de Goede Week en […]

Lente

22 maart 2021
De lente leert het ons wat de diepere verbinding is in het leven Ons openen voor het licht Zoals de bloem het doet, zo kunnen wij het ook ‘Ons binnen’ laten volstromen met ‘buiten’ Deel worden van het ons overstijgende […]

Stille Week

18 maart 2021
Een sterk gedicht over ‘de sterke week’ die er stilaan nadert Elk jaar weer lees ik de tekst Elk jaar vind ik er me weer in terug Elk jaar is die heel eigen ervaring weer te her-beleven Stille week Het […]

Woorden van ruimte in het zand

18 maart 2021
Gij schreef woorden van ruimte in het zand Opdat elke mens mag zitten onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok. Opdat elke mens de tijd krijgt om zijn eigen weg te zoeken. Opdat elke mens zijn eigen armoede en zijn eigen […]

Natuur, zon en mensen

9 maart 2021
“Wat kan de natuur toch mooi zijn, hé, zeker als de zon schijnt.” roept hij vanop zijn fiets gisterochtend. “Laat ze maar voortdoen.” Mensen blijven ontvankelijk voor diepere verbinding en vervulling. De relatie tussen mens en werkelijkheid is doortrokken van […]

Bloesem

9 maart 2021
Zoals de lente ontwaakt. Bloesem na bloesem. Zegen na zegen. Zo komt ook Pasen. Verhaal na verhaal. Verbinding na verbinding.

Lockdownrotsen

9 maart 2021
Zal onze lockdown ons vrijer en krachtiger maken? Of zullen onze oude gedragspatronen ons weer vastkluisteren? Vaak maanden per jaar trok Franciscus van Assisi zich in stilte terug voor een vrijwillige lockdown. Het leven van Franciscus was doortrokken van Veertigdagen-perioden. […]

Kostbaar …

7 maart 2021
De studenten van residentie Camilo Torres gingen ’s avonds iets drinken in ‘Ons Huis’, een eenvoudig, volks café aan de buitenkant van Leuven. Ik herinner het me – 45 jaar later! – nog steeds goed: met hoeveel aandacht en zorg […]

Een voor ons herkenbaar verhaal

7 maart 2021
De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal. Vol symbolische beelden. Zoals hij het toen bemoedigend verwoordde voor de mensen van zijn tijd, zo mogen christenen het ook beleven vandaag. Dat die rondtrekkende leraar Jezus toch wel bijzonder was, lezen we. […]

Samen, zij en wij

26 februari 2021
Ze zouden ons kunnen vertellen Hoeveel deugd het zon-licht hen deed Hoe warm hun ontmoeting was Ze zouden kunnen getuigen Welke moeilijkheden hen teken(d)en Op welke lente in hun leven ze – nog – hopen En wij zouden kunnen zeggen […]

Een bloem …

20 februari 2021
Woordeloos wonder dat ons al onze aandacht trekt en ons kop tot teen begeestert, dat ons in grauwe dagen vuriger doet bestaan. Wat een bloem met ons kan doen… Jean-Paul Vermassen

Breng me …

20 februari 2021
Doe me nog niet naar de zee gaan Doe me nog niet naar de stad gaan Doe me nu niet naar de straten van de mensen gaan Doe me nu niet naar de winkels gaan Nee, niet naar de drukte […]

Velen – anderen – allen

20 februari 2021
Velen zijn vluchteling Anderen zijn banneling Allen willen een huis om te wonen en een dak boven de ziel Velen zijn wandelaar Anderen zijn pelgrim Allen zoeken naar diepere betekenis en zinvol leven Velen zijn alleenzaam en eenzaam Anderen zijn […]

Veertigdagentijd

16 februari 2021
Het wordt voor christenen een tweede Veertigdagentijd in lockdown. Onze Veertig-dagentijd wordt een Vierhonderd-dagentijd. Wat een jaar! Wat een beklemmende beperking! Wat een spanningen in de samenleving en onrust in de media! En toch. Het is een lastig maar ook […]

Hymne aan de sneeuw

10 februari 2021
Ik moet elk jaar weer, bij de eerste, echte sneeuwval, aan een schitterend gedicht van Geert van Istendael denken Het blijft nodig om ook kwetsbaar te kunnen zijn. (Ik hoor hier zopas een slippende auto een paar houten paaltjes platleggen…) […]

Biologie of/en fysica

10 februari 2021
Alles is biologie of fysica, maar biologie en fysica zijn niet alles. Test het zelf nog een keer uit in deze glinsterende dagen. Breng ze in contact met elkaar: je hersenen, je zintuigen en je hele lichaam, de natuur, de […]

En blauw zal alles zijn

18 januari 2021
Een venster openen op blauw. Blij zijn met de opkomende zon. En hoopvol blijven: ondertussen kan alles altijd en overal ook blauw zijn. Zet het blauw Van de zee Tegen het Blauw van de Hemel veeg Er het wit Van […]

In harde dagen

18 januari 2021
Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel ellende in de wereld? Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel alleen-zame coronadagen? Lockdown, het is niet gemakkelijk! Voor burgers niet en evenmin […]

Nog een – ietwat late – kerstmijmering

4 januari 2021
Nog een – ietwat late – kerstmijmering. Niet van de minste: een reflectie van Marc Desmet, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen. Het zijn heel rake, moedige en bevrijdende beschouwingen. De institutionele Rooms-Katholieke Kerk heeft nog een […]

Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam?

4 januari 2021
Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam? Marc Desmet sj, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen   De Kerk heeft het moeilijk met het lichaam. Zeker met het affectieve en seksuele lichaam. De consequenties […]

De historische geboorte van de kleine Jezus

4 januari 2021
Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets. Ze voltrok zich zoals de geboorte van de meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer, in de intieme, kleine kring van de ouders. Ongeveer 60 jaar […]

De kerstverhalen …

4 januari 2021
De kerstverhalen zijn niet zomaar gecomponeerd. Ze drukken weldoordacht de oorspronkelijke christelijke geest uit. Niet de tempel en de synagoge stonden in Jezus’ leven centraal. Wel de straat, de pleinen en de huizen van de mensen. De ontmoetingen in het […]

Ze branden nu alle vier

4 januari 2021
Ze branden nu alle vier. Een kaars tegen verveling en eenzaamheid. Een kaars tegen onbehagen en depri-gevoel. Een kaars tegen gemis aan warm contact. Een kaars tegen zoveel kwaadaardigheid in de wereld. Ze branden nu alle vier. Ze hadden nog […]

Een krachtige advent toegewenst

29 november 2020
Onze adventskrans is een coronakrans dit jaar. Voor sommigen is het misschien zelfs een doornenkroon. Covid-19 werpt een donkere sluier over alles en allen. Maar het virus hoeft niet al ons licht en warmte weg te nemen. Vier weken advent […]

Een park vol zittenden

29 november 2020
Naast het standbeeld van de knielenden een park vol zittenden, met twee of drie… Ondanks beperking en treurnis toch nog kansen zien en verhalen uitwisselen… Mensen leven van nabijheid. Iets om ook na corona meer te koesteren. (Centrum Gent, op […]

The dove is never free

29 november 2020
Het kan een intense en betekenisvolle Kerst worden. Je denkt aan de vermoeide mensen in de zorgsector. Je denkt aan de gesloten horeca, aan winkels en bedrijven met veel minder omzet. Je denkt aan de mensen die al jaren met […]

Bijna lege (winkel)straten

29 november 2020
De straten haast helemaal leeg. Vele winkels dicht of ‘weinig bevolkt’. De kerstversiering afgesloten achter wit-rode linten. Triestig allemaal. Donkere tijd voor kwetsbare mensen alleen, voor alle getroffen maatschappelijke actoren en zelfstandigen, voor ons allen. En niemand kan dit gauw […]

You want it darker

29 november 2020
Na zo’n miezerige, grijze zondag schenkt het troost om nog eens stil en ontvankelijk naar het album ‘You want it darker’ van Leonard Cohen te luisteren. Het troost. Het versterkt. Moedig en standvastig de weg verder gaan als het leven […]

Ik was ziek

16 november 2020
“Ik was ziek en gij hebt mij verzorgd. Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer en gij hebt mij gebeld. Ik was dakloos en gij hebt mij onderdak bezorgd. Ik voelde me ontredderd en verward en gij hebt de stormen in […]

Heel de wereld gedrenkt in slepend lijden

30 oktober 2020
Heel de wereld gedrenkt in slepend lijden. Daarbovenop nog zoveel ‘duivels kwaad’ in de wereld. Zelfs dodende haat stopt niet. Onze droom van vrijheid-gelijkheid-en-broederlijkheid lijkt helemaal weg. Al wat ik geloof… het wankelt. Ik duizel en dreig in de afgrond […]

Woorden die nieuw doen zien

30 oktober 2020
Woorden die nieuw doen zien en weerbaar maken: in tijden van corona, in tijden van crisis, in tijden dat bijziend en verziend kijken, in tijden van overgang in wereld én in godsdiensten. Het is aan open, dieper en verder kijkende […]

Naar de kerk gaan in coronatijd

18 oktober 2020
Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona. Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn. Juist nu er minder zondagsvieringen zijn. Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. Juist nu is […]

Dat zou een droom zijn!

16 juli 2020
Elk met hun eigen wortel en steel. Elk met hun eigen schoonheid. Maar gegrond in dezelfde aarde. Reikend naar dezelfde zon. Mooi apart en nog warmer samen. Een diepe vrede voor allen die langskomen. Mochten mens en wereld het zo […]

De diepere geest van de 7 kerkelijke sacramenten

8 juni 2020
De kerkelijke sacramenten mogen er zijn. Het zijn diepe, kostbare rituelen. Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur. Het gaat om zeven dimensies van ons christen zijn. Christenen kunnen ze in hun leven zeven maal zeventig […]

De diepere trillingen in ons leven

8 juni 2020
Wij zijn zoals een klok. Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken. Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen. Het kan ons overkomen bij het wandelen in […]

De ziel van het vroege christendom

8 juni 2020
Misschien komt er vandaag iets terug van toen… Niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving. De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie. […]