Bezinningsteksten

Cad Cp Ibib 212

En blauw zal alles zijn

18 januari 2021
Een venster openen op blauw. Blij zijn met de opkomende zon. En hoopvol blijven: ondertussen kan alles altijd en overal ook blauw zijn. Zet het blauw Van de zee Tegen het Blauw van de Hemel veeg Er het wit Van […]
Cad Cp Ibib 209

Jaime Sabines

18 januari 2021
In mijn verkenning van de Mexicaanse poëzie ben ik nu aanbeland bij Jaime Sabines. Een kort, heerlijk stukje over het bed. Mag toch in deze donkere wintertijden, in deze ingehouden coronatijd. Wat een heerlijk en bemoedigend zinnetje: ‘Om over de […]
Cad Cp Ibib 208

In harde dagen

18 januari 2021
Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel ellende in de wereld? Wie voelt zich niet al eens verpletterd door de steen van zoveel alleen-zame coronadagen? Lockdown, het is niet gemakkelijk! Voor burgers niet en evenmin […]
Cad Cp Ibib 202

Nog een – ietwat late – kerstmijmering

4 januari 2021
Nog een – ietwat late – kerstmijmering. Niet van de minste: een reflectie van Marc Desmet, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen. Het zijn heel rake, moedige en bevrijdende beschouwingen. De institutionele Rooms-Katholieke Kerk heeft nog een […]
Cad Cp Ibib 203

Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam?

4 januari 2021
Is er in de katholieke herberg plaats voor het lichaam? Marc Desmet sj, regionaal overste van de jezuïeten van de Lage landen   De Kerk heeft het moeilijk met het lichaam. Zeker met het affectieve en seksuele lichaam. De consequenties […]
Cad Cp Ibib 197

De historische geboorte van de kleine Jezus

4 januari 2021
Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets. Ze voltrok zich zoals de geboorte van de meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer, in de intieme, kleine kring van de ouders. Ongeveer 60 jaar […]
Cad Cp Ibib 198

De kerstverhalen …

4 januari 2021
De kerstverhalen zijn niet zomaar gecomponeerd. Ze drukken weldoordacht de oorspronkelijke christelijke geest uit. Niet de tempel en de synagoge stonden in Jezus’ leven centraal. Wel de straat, de pleinen en de huizen van de mensen. De ontmoetingen in het […]
Cad Cp Ibib 200

Ze branden nu alle vier

4 januari 2021
Ze branden nu alle vier. Een kaars tegen verveling en eenzaamheid. Een kaars tegen onbehagen en depri-gevoel. Een kaars tegen gemis aan warm contact. Een kaars tegen zoveel kwaadaardigheid in de wereld. Ze branden nu alle vier. Ze hadden nog […]

Een krachtige advent toegewenst

29 november 2020
Onze adventskrans is een coronakrans dit jaar. Voor sommigen is het misschien zelfs een doornenkroon. Covid-19 werpt een donkere sluier over alles en allen. Maar het virus hoeft niet al ons licht en warmte weg te nemen. Vier weken advent […]

Een park vol zittenden

29 november 2020
Naast het standbeeld van de knielenden een park vol zittenden, met twee of drie… Ondanks beperking en treurnis toch nog kansen zien en verhalen uitwisselen… Mensen leven van nabijheid. Iets om ook na corona meer te koesteren. (Centrum Gent, op […]

The dove is never free

29 november 2020
Het kan een intense en betekenisvolle Kerst worden. Je denkt aan de vermoeide mensen in de zorgsector. Je denkt aan de gesloten horeca, aan winkels en bedrijven met veel minder omzet. Je denkt aan de mensen die al jaren met […]

Bijna lege (winkel)straten

29 november 2020
De straten haast helemaal leeg. Vele winkels dicht of ‘weinig bevolkt’. De kerstversiering afgesloten achter wit-rode linten. Triestig allemaal. Donkere tijd voor kwetsbare mensen alleen, voor alle getroffen maatschappelijke actoren en zelfstandigen, voor ons allen. En niemand kan dit gauw […]

You want it darker

29 november 2020
Na zo’n miezerige, grijze zondag schenkt het troost om nog eens stil en ontvankelijk naar het album ‘You want it darker’ van Leonard Cohen te luisteren. Het troost. Het versterkt. Moedig en standvastig de weg verder gaan als het leven […]

Ik was ziek

16 november 2020
“Ik was ziek en gij hebt mij verzorgd. Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer en gij hebt mij gebeld. Ik was dakloos en gij hebt mij onderdak bezorgd. Ik voelde me ontredderd en verward en gij hebt de stormen in […]

Heel de wereld gedrenkt in slepend lijden

30 oktober 2020
Heel de wereld gedrenkt in slepend lijden. Daarbovenop nog zoveel ‘duivels kwaad’ in de wereld. Zelfs dodende haat stopt niet. Onze droom van vrijheid-gelijkheid-en-broederlijkheid lijkt helemaal weg. Al wat ik geloof… het wankelt. Ik duizel en dreig in de afgrond […]

Woorden die nieuw doen zien

30 oktober 2020
Woorden die nieuw doen zien en weerbaar maken: in tijden van corona, in tijden van crisis, in tijden dat bijziend en verziend kijken, in tijden van overgang in wereld én in godsdiensten. Het is aan open, dieper en verder kijkende […]

Naar de kerk gaan in coronatijd

18 oktober 2020
Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona. Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn. Juist nu er minder zondagsvieringen zijn. Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. Juist nu is […]

Dat zou een droom zijn!

16 juli 2020
Elk met hun eigen wortel en steel. Elk met hun eigen schoonheid. Maar gegrond in dezelfde aarde. Reikend naar dezelfde zon. Mooi apart en nog warmer samen. Een diepe vrede voor allen die langskomen. Mochten mens en wereld het zo […]

De diepere geest van de 7 kerkelijke sacramenten

8 juni 2020
De kerkelijke sacramenten mogen er zijn. Het zijn diepe, kostbare rituelen. Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur. Het gaat om zeven dimensies van ons christen zijn. Christenen kunnen ze in hun leven zeven maal zeventig […]

De diepere trillingen in ons leven

8 juni 2020
Wij zijn zoals een klok. Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken. Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen. Het kan ons overkomen bij het wandelen in […]

De ziel van het vroege christendom

8 juni 2020
Misschien komt er vandaag iets terug van toen… Niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving. De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie. […]

Lessen voor het leven

8 juni 2020
Confrontaties met corona Lessen voor het leven Pas op, de aanlokkelijke bestemming is een betovering, die gemakkelijk negeert wat je onderweg kan overkomen. Het echte feest is altijd nu, de openheid voor het moment waarin de werkelijkheid z’n diepte onthult. […]

Verplaatsing

8 juni 2020
Wie geproefd heeft van de weldaad van ‘minder is meer’ zal ook na de coronacrisis anders omgaan met verplaatsing Eens te meer een goed Standpunt in ‘Kerk en Leven’ ‘De geschiedenis keert nooit op haar stappen terug. We zullen ons […]

Toen waren ze allen bijeen op één plaats

28 mei 2020
Toen waren zij allen bijeen op één plaats. Nu zijn wij al weken van elkaar verwijderd, elk apart in ons eigen huis. Toen vulde de Geest heel het huis. Nu voelen wij allen steeds scherper het gemis en de leegte. […]

Nu al enkele maanden in ons cenakel

28 mei 2020
Nu al enkele maanden lang zijn we in ons cenakel gedreven. Niet samen met onze vrienden, maar elk in eigen bubbel. Ingeperkt. Alleen-zaam. Gekooid. We trokken door de spelonken van onze angst en ontreddering. We probeerden in het stille dal […]

Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep

21 mei 2020
Mag het ons zo overkomen doorheen deze veelomvattende, uitdagende coronatijd Hemelvaart in 2020 Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep zo verloopt het nog steeds vandaag. Zoals de evangelist Lucas het al in zijn Emmaüsverhaal verbeeldde, zo […]

Onderweg

14 mei 2020
Onderweg het geel van de boterbloemen in de groene weide. Het gezang van een koekoek en het geklop van een specht. Thuis voorjaarsbloemen na voorjaarsbloemen. De natuur is onverschillig tegenover de mens, zeggen de natuurkundigen. Maar de mens is niet […]

Een oud gebed

11 mei 2020
Een oud gebed. Troostend en versterkend. Tegelijk echter schrijnend, de vrouwelijke onderdanigheid bevestigend. Wat een evolutie hebben we meegemaakt in samenleving en christendom de laatste 100 jaar. Ondertussen beseffen we beter dan ooit: Godsdiensten veranderen in visie en rituelen. Ook […]

Een ode aan de moederliefde

10 mei 2020
Moeders, van de zwangerschap tot het overlijden van een kind, ze weten dat liefde lijden is. Moeders, van bij de geboorte… tot altijd, ze weten dat geven leven doet. Moeders, ze ‘zijn er’. Ze zijn er voor velen: voor hun […]

De fontein der geknielden

7 mei 2020
Het beeld heeft me altijd al geraakt en aangesproken en evenzeer de stille plek waar het staat. Het is nu nog betekenisvoller in deze coronatijd. Het past perfect bij de wereldwijde gebrokenheid die we meemaken vandaag… ‘Hun gebogen hoofden en […]

Kom jij meewandelen, innerlijke Meester

7 mei 2020
Keer op keer ga ik weer mijn weg naar Jeruzalem, via de omweg van Emmaüs. Elke week weer ga ik, met vallen en opstaan, de lastige weg door de lange coronatijd. Keer op keer pendel ik tussen de liefde en […]

Sta ’s stil

3 mei 2020
Al eens de voordeuren bekeken als je op wandel bent? Bij sommige deuren zou je direct willen aanbellen want je bent er welkom, zo staat het er toch, op een plaatje of op een steen gegraveerd. Zo’n deur is heel uitnodigend. […]

Hij kan tot ons komen in de diepte van elk moment

1 mei 2020
De gezichten van onze vertrouwde medegelovigen missen we. Onze inspirerende babbels met actieve pastorale medewerkers missen we. Onze vieringen –  waarin we samen onder het evangeliewoord staan en samen rond de tafel van brood en wijn – missen we. Huisarrest […]

Het volk begon met Mozes ruzie te maken

27 april 2020
Onze lastige en lange doortocht door de corana-woestijn Het volk morde en begon met Mozes ruzie te maken en zei: “Geef ons water! We willen drinken!” Maar Mozes antwoordde: “Waarom maken jullie ruzie met me? Waarom dagen jullie de Heer […]

Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering

23 april 2020
Gaandeweg gingen hun ogen open Mijmeringen bij het Emmaüsverhaal in Lucas 24 Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering: dat die grootse profeet en mooie mens Jezus ter dood werd gebracht. Ze wisselden met elkaar uit over hun ingrijpende […]

Een duif op een draad

20 april 2020
Een duif op een draad Een overvliegende eend De allergewoonste bloemen En alles toch buitengewoon De stilte en schoonheid dichtbij De weelde van tevredenheid in de diepte van het hier en nu Het gevoel van dankbaarheid om wat goed is […]

Verschijningen

20 april 2020
Indringende ervaringen en ontmoetingen tussen Pasen en Pinksteren Het gebeurt bij de huilende Maria van Magdala, bij de twijfelende Thomas, bij de twee ontmoedigde Emmaüsgangers. Het gebeurt bij alle radeloze leerlingen. Het overkomt de heftige Paulus. Het voltrekt zich doorheen […]

Lied van Maria Magdalena

16 april 2020
Ze was intens aanwezig in zijn actieve leven. Ze bleef present bij zijn dood. Ze was er prominent in de eerste dagen van de nieuwe paastijd. Vrouwen en Jezus zijn feitelijk altijd al intens met elkaar verbonden geweest. Over de […]

Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit?

12 april 2020
Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit? Of duurde die eerste Stille Zaterdag toen ook vrij lang? Duurde het bij de vrienden van Jezus ook een hele tijd vooraleer ze de pijnlijke dood van Jezus konden verwerken? De tijd van […]

Een huisbezinning in de sfeer van de Paaswake

12 april 2020
Dit jaar geen paaswake in het vertrouwde kerkgebouw. Misschien wel een kleine paasbezinning elk in ons eigen huis, maar meer dan ooit verbonden met vele medegelovigen, met de gebeurtenissen in de wereld. Ziehier een korte bezinning: rond de symbolen van […]