In het huis van mijn Vader

God,
wij noemen U ‘Vader’,
net als Jezus.

Wij zijn welkom in uw huis,
zo heeft Jezus ons beloofd
en wij voelen ons er veilig.

Wij volgen Hem
die de weg, de waarheid en het leven is
voor ieder van ons.

Wij geloven
in de weg van nabijheid en solidariteit
en wij willen die weg gaan.

Wij geloven
in de waarheid, die liefde heet
en wij willen in die waarheid bestaan.

Wij geloven
in het leven in al zijn volheid
en wij willen dat leven delen.

God, Vader en Moeder,
zo willen wij meebouwen aan uw huis,
hier in onze omgeving.

Zo blijven wij ook verbonden
met hen die door de dood heen
voor altijd leven in uw huis.

Amen.