Zou dat niet verbindend kunnen zijn?

  1. Alle politieke partijen verbinden zich nu al – én na de verkiezingen ook de nieuwe federale regering – tot het oprichten of beluisteren van een evenwichtige groep van klimaatexperten die een verbindend klimaatplan uitwerken. Er wordt ook beslist tot een structurele opvolging van de uitvoering van dat plan.
  2. Alle deelregeringen van België beginnen nu al met onderhandelingen om te komen tot ondersteunende verbintenissen, aanvullingen en uitwerkingen van dat federaal klimaatplan en van de eigen klimaatplannen.

België duidt een regeringscommissaris aan die met enkele andere pilootlanden de Europese en mondiale samenwerking rond een sterker klimaatplan bevordert.

  1. België appelleert – ook via de inzet van de regeringscommissaris – de rijken en multinationals om zelf heel nieuwe Davos-samenkomsten te houden, die leiden tot eigen bindende maatregelen voor een meer rechtvaardig-duurzaam ondernemen. Moet de economie wachten op de politiek als het om levens- en samenlevingsbedreigende kwesties gaat??
  2. Scholieren en studenten zoeken samen met de onderwijsministers hoe de zorg voor de aarde sterker behartigd en verankerd kan worden in het onderwijs.
  3. Iedereen doet voortaan vanuit een verhoogd bewustzijn wat het zelf al kan doen. Iedereen laat voelen en zegt voortaan dat meer zorgen voor de aarde niet in somberheid moet gebeuren en niet enkel een last is maar ook deugd kan doen en saamhorigheid kan bevorderen.
  4. Effata en Clemenspoort kunnen hierbij ook verder en sterker nog hun eigen rol spelen. Meewerken aan en wakker houden van ‘een verhoogd bewustzijn’. ‘Redemption voor de aarde, voor alle mensen op aarde.’