Zingeving is verbinden

Zingeving is verbinden.
Mensen verbinden met hun diepere zelf, hun ware zelf,
hun betere zelf, hun sterkere zelf.

Zingeving is verbinden.
Mensen fijngevoeliger en intenser verbinden met andere mensen, met de wereld.

Zingeving is verbinden.
Mensen bewuster verbinden met het leven, met het volle leven,
met de leven-gevende Bron van alle bestaan.

Zingeving is verbinden.
Mensen in spirituele en religieuze verbinding brengen.
Mensen in verbinding met Jezus en het evangelie brengen
en met andere godsdienstige bronnen.

Zingeving is mensen in ‘bewuste’ verbinding leren leven.
Zingeving is mensen wijzen
op goede, deugddoende verbindingen met het leven en met elkaar,
op helende en heel-makende verbindingen.