Rik Torfs pleit voor scheiding der machten

Meer dan 50 jaar na Vaticaum II
is er geen echte en heldere inspraak en participatie gekomen
in het kerkelijk beleid en in het leergezag.
Er zijn geen vernieuwingen en verruiming van het ambt gekomen
in de Kerk.
Die kunnen/zullen er ook niet komen
zolang het oude, onderliggende theologische denken niet verandert.

Maar ondertussen ontstaan er overal nieuwe groepen en initiatieven
vanuit een nieuwe theologische visie:
geloofsgroepen en gelovige samenkomsten
als teken of sacrament van de nieuwe, vrije Geest van Jezus.
Het is een visie die bij Paulus en bij de evangelisten al te vinden is.
De charisma’s of gaven van de Geest in de gelovigen,
zijn het stuwende en ordenende basisprincipe van kerkvorming.

De receptie van die nieuwe visie
is in de pastoraal aan de basis ononderbroken doorgegaan.
Dat zal om diverse redenen enkel maar verder toenemen.
Vandaaruit zullen het ambt en het kerkelijk leergezag effectief en gedragen verbreed worden.

In deze meer charismatische visie kan men met de essentie van het christelijke geloof en Kerk bezig blijven
ongeacht wat de officiële Kerk ook doet of nalaat te doen.
Die nieuwe vrije en vrijmoedige groepen en gemeenschappen
blijven zichzelf verbonden weten met de wereldwijde
christelijke en kerkelijke gemeenschap(pen).