Parochies in Tertio

Lees er diverse getuigenissen
met dezelfde grote krachtlijnen:
de nieuwe grote parochies vragen juist tegelijk een andersoortige pastorale en spirituele werking en een plaatselijke kernwerking vraagt om regionale of diocesane ondersteuning.

Er loopt eenzelfde rode draad door de getuigenissen:

  • Over het belang van plaatselijke christelijke presentie en presentatie.
  • Over het belang van nieuwe plaatselijke kernen en nieuwe    regionale spiritualiteitscentra.
  • Over het belang van creatieve hertaling van christelijke identiteit en traditie.
  • Over de Kerk naar de mensen brengen of over als Kerk zelf ontvankelijk naar de werkzaamheid van de Geest in mensen gaan.