Met – het Inspiratie-labo van – de Clemenspoort in 2019 meer dan ooit de weg gaan die de drie Wijzen uit het Oosten zijn gegaan.

Met – het Inspiratie-labo van – de Clemenspoort in 2019 meer dan ooit de weg gaan die de drie Wijzen uit het Oosten zijn gegaan.

Met – het Inspiratie-labo van – de Clemenspoort
in 2019 meer dan ooit de weg gaan die
de drie Wijzen uit het Oosten zijn gegaan.
Een andere weg bewandelen. Oude grenzen oversteken.
Een nieuwe vervulling van de tijd beleven.
Gestuwd worden door een innerlijke Roepstem,
door een onweerstaanbare Geest-kracht.
Gesterkt door wie en wat ons licht schenkt op onze nieuwe weg.

Met – het Inspiratie-labo van – de Clemenspoort
in 2019 meer dan ooit de weg gaan die
de drie Wijzen uit het Oosten zijn gegaan.
Het evangelie beleven op een wijze
die ons zegent met een buitengewoon diepe vreugde.
De Geest van Jezus aanwezig weten
in een ervaring van herboren worden.
Nieuwe mensen willen worden voor een nieuwe wereld.

Met – het Inspiratie-labo van – de Clemenspoort
in 2019 meer dan ooit de weg gaan die
de drie Wijzen uit het Oosten zijn gegaan.
Onze warmste inbreng doen en beste gaven aanbieden
aan de nieuwe Clemenspoort-beweging.
Vanuit ons redemptoristisch samenkomen
nieuw gaan leven en samenleven:
vrij en bevrijdend aanwezig zijn bij en met anderen.