lichtmis

Een volle zoon van de joodse geloofstraditie was hij.
Oorsprong van vernieuwende christelijke gemeenschappen werd hij.

Als opbeurend licht voor kwetsbare mensen
waren zijn optreden en zijn woorden.
Dat hij een persoonlijke goddelijke missie had,
zo voelde hij het zelf aan.
Het was de bron van zijn geestelijke kracht
en van zijn menselijke zachtmoedigheid.

‘Een nieuw en uniek venster op God’,
zo hebben zijn eerste volgelingen hem ervaren.
De nauwe band tussen Jezus en de God van het joodse geloof
beklemtoont ook de evangelist Lucas
in zijn verhaal over de opdracht van Jezus in de tempel.

Mooi is het als deze woorden
voelbaar en tastbaar mogen worden
in een viering-vol-licht.
Licht van een hechte gemeenschap.
Licht van hartverwarmende liederen en muziek.
Licht van betekenisvolle en bemoedigende voorgangerswoorden.

Een zegen van ‘omhelzend licht’
was de Effataviering op 2 februari.
Een opbeurende zegen!

Met dank voor allen die daarvoor zorgden.