Levensvisies

Een stille omwenteling zet zich door,
in het levensbeschouwelijke en religieuze landschap
in Vlaanderen, Europa en wereldwijd.
Een stille omwenteling zet zich door,
in de geesten der mensen.

Het denken en het spreken
over het transcendente en het goddelijke (God),
over het spirituele en het mysterie van het leven
zijn niet weg.
Maar de God van toen wordt voortaan anders opgevat.
De werkzaamheid van het transcendente, het goddelijke en het spirituele wordt anders beleefd.
Kerk en geloofsgemeenschap vormen,
worden anders aangepakt.

We kunnen niet meer terug naar de opvattingen,
de taal en gestalten van vroeger.
Dat wordt elke dag duidelijker in het contact met mensen,
in de evolutie van de kerk(en) in Europa,
in het nieuwe levensbeschouwelijke en religieuze landschap
in Vlaanderen.

Een stille omwenteling zet zich door
in de geesten der mensen.

Met de openheid, soepelheid en creativiteit van een Paulusfiguur
kan de joods-christelijke traditie nog we wel weer
een eigen spoor trekken in het nieuwe landschap
en meewerken aan nieuwe meer universele
religieuze en spirituele wegen.