Klimaatbezorgdheid?

Laten we eerst de feiten zien en de feitelijke evolutie.
Laten we eerst de experten lezen en horen.
Dan kunnen we meteen gefundeerd alle scepsis achter ons laten.

Ja, het is confronterend en uitdagend.
Maar het is de waarheid: weliswaar ‘An Inconvenient Truth’.
Er kan een Apocalyps komen.
Dat is nog gebeurd. Dat kan weer gebeuren.
Het kan door de natuur zelf.
Het kan door de mens.
Als het door de komt, kunnen we er iets aan doen.

Er hangt geen doemdenken in de straten van de betogers.
Er is alleen een passende en gegronde zorg om meer urgente actie.

En technologie en economie kunnen niet alles oplossen.
Tot nu toe zijn ze vaak mede oorzaak van het milieuprobleem.

Er zijn andere uitgangspunten nodig in technologie en economie.
We hebben nood aan een technologie en een economie
die vriendelijker en aangenamer zijn
voor de mens en voor de natuur.
Niet alleen het externe klimaat is aangetast,
ook het geestelijke en sociale klimaat worden verdrukt en vernietigd
door de prestatie- en efficiëntiedruk,
door moderniseringsdrift en zucht naar geldgewin.

Het klimaatbezorgdheid doet
ons ook de recente ruk naar weer meer nationale soevereiniteit relativeren en overstijgen.
Alle grote wereldproblemen vragen
om een meer internationale aanpak.
We hadden al lang sterke Verenigde Naties moeten hebben
en een goed werkende wereldregering.

Het klimaatprobleem zal de mens en de politiek blijven achtervolgen.
Gewoon omdat de waarheid blijft bestaan.
De sceptici en de politici met een andere agenda
zullen in de nabije toekomst niet veel meer kunnen bijdragen
aan de samenlevingsopbouw die de wereld nodig.

Lees nog het stevige en uitdagende boek van Philipp Blom
‘Wat op het spel staat’.