Kerk in het midden

‘Ontwijde kerken lopen vol.
Ze worden kunsthallen, kantoren, markten en shops.’
Een artikel over de profane herbestemming van kerken.
In DS Magazine 17.11.2018

Zou de Kerk zelf niet wat vlijtiger en vlotter kunnen zijn
met een eigen religieuze herbestemming van kerken?

In elke Vlaamse stad:
een lege kerk voor spirituele kunst,
een muziekkerk,
een vrije, open en verbindende spiritualiteitkerk,
een open diaconale kerk,
een creatieve kerk,
een …

In elke Vlaamse stad:
een werkgroep ‘christenen en/in cultuur’,
een werkgroep ‘voor een nieuwe cultuur van stilte en bezinning’,
een werkgroep ‘interlevensbeschouwelijke en interreligieuze samenwerking’,
een werkgroep ‘een nieuwe episode in een lange traditie van altijd nieuwe afleveringen’,
een werkgroep…

Het is hoogdringend tijd voor heel nieuwe initiatieven.
Het is tijd voor een nieuwe operatie: ‘Kerk, breek uit jezelf’.

Het is tijd voor een echte ommekeer:
‘Kerkinstituut,
geef toch eindelijk de plaatselijke kerkopbouw uit handen:
geef de Kerk terug aan de vrije Geest die werkzaam is in de gelovigen’.