Wat al altijd is geweest in de joods-christelijke geloofstraditie

Wat al altijd is geweest in de joods-christelijke geloofstraditie

joods

Als het oude niet meer zomaar doorgaat.
Als het oude steeds meer spanningen en vragen oproept.
Als steeds meer mensen het oude niet meer kunnen beamen.
Dan is het een teken, een teken des tijds,
een teken dat het oude een aflopend tijdperk is.
We herontdekken wat de kern is in de joods-christelijke
geloofstraditie: “Zie, Ik ben een God die altijd al vernieuwde.
Zie, Ik ben een God van vernieuwing.”

Abraham en Mozes, Jezus en Paulus, Franciscus en Ignatius, Alfonsus en Clemens… Altijd al was het zo: “Ziet ge het niet, Ik begin iets nieuws, het is al bezig.”

Ook vandaag hebben we deel aan
een diepe geestelijke, religieuze en kerkelijke vernieuwing.
De moderne tijd daagt het christelijke geloof uit tot een herbronning.
Het is een grote uitdaging, het is een nieuwe kans.
Het uitzuiveringsproces wordt steeds duidelijker.
Het Vuur van het begin krijgt weer vorm in nieuwe visies en vormen,
in nieuwe zingevingsinitiatieven en nieuwe geloofsgroepen.
De Geest van Jezus trekt weer nieuwe sporen.
Wie zich opent voor die Geest van vernieuwing,
kan het oude loslaten en wordt deel van het nieuwe.
Wie het diepere geloofsgebeuren ziet vandaag, blijft hoopvol.

Jean-Paul Vermassen

(Zo zien wij het in het nieuwe Inspiratie-laboratorium van de Clemenspoort. In die spirit willen we met het I-lab nieuwe initiatieven nemen en ondersteunen.