Human

Nu onze techniek en economie de aarde hebben geglobaliseerd.

Nu de migratie en het klimaatprobleem
ons tot deelgenoten maken van een gekwetste en kwetsbare wereld.

Nu de naties de problemen in eigen land en de grote mondiale uitdagingen niet meer alleen kunnen aanpakken.

Nu is het tijd voor nieuwe bezinning en andere actie.
Om te komen tot meer internationale samenwerking
en tot een nieuwe continentale en mondiale politiek.

Daarvoor kan de documentaire ‘Human’ stimulerend zijn.
We zijn één en dezelfde mens-heid wereldwijd.
We zijn allen even afhankelijk van de ene, zelfde leefbare aarde.

Dvd is warm aan te bevelen.
Het is uitdagende en inspirerende gesprekstof
voor groepen en voor kringen van maatschappelijke verantwoordelijken.

Inhoud

Wat maakt ons mens en wat definieert onze soort? Waarom hebben we zo veel overeenkomsten maar staan hier net zo veel verschillen tegenover? Bepalen ons milieu, afkomst en sociale omgeving in overgrote mate hoe we ons als mens voelen en gedragen? Wat is onze verhouding tot de planeet die we in bruikleen hebben? Hoe gaan we om met emotionele en morele issues en wat is de invloed van onze omgeving op onze beleving ervan? Het lijken zulke eenvoudige vragen, maar de antwoorden laten zich een stuk moeilijker geven. We zijn namelijk geneigd om onze medemens en vooral die van andere culturen en achtergronden vanuit ons eigen perspectief in te schatten en te waarderen.

Human is niet alleen in lengte, maar ook in opzet een omvangrijke documentaire die om deze essentiële vragen antwoorden probeert te geven. Gewoon door de mens die het betreft aan het woord te laten.

Yann Arthus-Bertrand
192 minuten
2015