Het blijkt steeds duidelijker

Het blijkt steeds duidelijker
dat mensen naast de bijdrage van de rede, de wetenschap en de techniek ook de kracht van zingeving en religie blijven zoeken.
Mensen blijven verlangen naar diepere betekenis en naar liefde.
Het zijn uitgerekend twee centrale aandachtspunten
in zingeving en religie.

Het blijkt steeds duidelijker
dat mensen nieuwe zingeving en religieuze beleving blijven zoeken
in connectie met oude religieuze tradities.
Inspiratie komt niet uit het niets.
Vele mensen zijn op een niet-dogmatische wijze nog of opnieuw verbonden met het Jezusverhaal.

Het blijkt steeds duidelijker dat veel mensen
het christelijke geloof niet meer willen opvatten
als een vaste christelijke of kerkelijke leer.
Mensen benaderen de joods-christelijke traditie
als een veelheid van interpretaties, aannames en visies.

Het blijkt steeds duidelijker in vele getuigenissen en verhalen
dat moderne zinzoekers de wereld en het leven eerst en vooral
als een Mysterie ervaren en omschrijven.
Een mysterie dat door niemand kan gevat worden.
Een werkelijkheid die juist als ‘een ons overstijgend mysterie’
bron van transcendente en religieuze ervaring is.
Ook God wordt door mensen in het hart van die mysterie-beleving geplaatst.

Het blijkt steeds duidelijker dat mensen beseffen dat ook de moderne mens de wereld en het leven niet helemaal kan beheersen.
De belangrijkste dingen in het leven zijn niet maakbaar.
De belangrijkste dingen in het leven worden ons geschonken.

Het blijkt steeds duidelijker dat mensen blijven open staan
voor een diepere of hogere geestelijke Aanwezigheid in het leven.
Het is de ervaring van een Aanwezigheid
die mensen aanspreekt, goed doet én uitdaagt.

Het blijkt steeds duidelijker dat mensen in hun persoonlijk zoeken naar zinbeleving blijven beroep doen op verhalen en rituelen.
Ze ervaren dat zingeving en religie iets schenken
wat ze zelf niet kunnen vinden of maken:
de magie van samenzijn, de magie van het diepere samen zijn.

Nee, we mogen niet langer beweren dat de mensen niet meer open staan en aanspreekbaar zijn voor zingeving en religie.
Het zoeken naar het diepere en hogere zit in de mens verankerd.
Het zit in de menselijke hersenen.
Ons leven is doortrokken van het ons overstijgende karakter ervan.
We leven een bestaan dat ons te boven gaat.
We zijn deel van een groots gebeuren.

Het is aan ‘kunst, zingeving en religie’ om woorden en gebaren te blijven zoeken voor de mysterie-ervaring van het leven.
Het is aan de oude wijsheidstradities en religies om woorden
en gebaren te vinden om hun oude bronnen te hertalen
in een verstaanbare taal voor deze tijd.