Zelf in nieuwe connectie treden met mensen

Nieuwe zingevingscirkels?
Nieuwe geloofscirkels? Nieuwe kerkcirkels?
‘Zelf als christenen en Kerk in nieuwe connectie treden’,
was de rode draad doorheen de vele verhalen en getuigenissen
op de startdag van het I-lab op 16 juni 2018 in de Clemenspoort.

Niet in de eigen gebouwen blijven zitten.
Niet wachten op mensen.
Niet eerst iets verwachten of eisen van mensen.

“Zelf onbevangen en ontvankelijk in nieuwe connectie treden”,
zo klonk de aanbeveling in de voorgestelde nieuwe modellen en in de praktijkvoorbeelden van nieuwe geloofsgemeenschapsvorming.
Mensen aanspreken, mensen zelf iets laten zeggen en doen,
mensen ruimte geven, mensen op hun wijze laten connectie zoeken
met het evangelie en met elkaar. Dat is de weg naar morgen.

Verscheidenheid toelaten en waarderen én vrijheid gunnen:
het moet, het mag, het kan!! Als er maar verbinding blijft met elkaar!
Daar waar mensen hun eigen weg mogen gaan,
ontstaat nieuwe geestdrift en nieuwe groepsdynamiek.
Waar de Geest mag werken, ontstaat iets nieuws.
Zo was het altijd al.
‘Niet vasthouden maar loslaten’:
het is het begin van nieuwe zingevingscirkels, nieuwe geloofscirkels, nieuwe kerkcirkels.
Het is een ‘Redemption song’!!

Jean-Paul Vermassen