Geloof-in-een-nieuwe-beweging brengen

Het christen zijn van gelovigen en de dynamiek van geloofsgemeenschappen aanwakkeren.
Het christelijke geloof present stellen en presenteren.
Dat is het DNA van de redemptoristen,
van de christelijke traditie.

Mensen bij ‘de overvloed van de vrijheid’ brengen,
vrijheid vanuit een religieuze en christelijke verbondenheid.
Weer zelf naar mensen toegaan en mensen aanspreken,
mensen voluit medeverantwoordelijkheid geven
vanuit de gaven die de Geest hen heeft geschonken,
nieuwe cirkels van zingeving en geloofsbeleving stichten.
Dat is het wat de stichters van de redemptoristen, Alfonsus en Clemens, ons kunnen leren vandaag.

Ons zingevingswerk en onze pastorale inzet funderen op drie pijlers.
. Met mensen vieren, verinnerlijken.
. Mensen verenigen in de diepte, ze verbinden in hun zoeken naar betekenis en transcendentie in hun leven.
. Met mensen meegaan in hun verlangen om hun leven en de samenleving te vernieuwen.
Dat is wat de Clemenspoort hoopt te kunnen doen in Gent
en op vele andere plekken in Vlaanderen.
Dat is wat bedoeld is met het VVV logo van de Clemenspoort:
samen de weg gaan van ‘Vieren, Verbinden en Vernieuwen’.
Dat is het wat het Inspiratie-laboratorium van de Clemenspoort
hoopt te stimuleren de komende jaren: cirkels helpen vormen
van nieuwe zingeving en nieuwe geloofsbeleving.