Er ontluikt er een nieuw religieus besef

pelgrims

Er ontluikt er een nieuw religieus besef.
De vernieuwde, religieuze spiritualiteit
wordt alsmaar duidelijker de laatste decennia.
Steeds meer mensen richten zich in hun verbinding
met het hogere en diepere in het leven
veel minder op een bovennatuurlijke wereld.
Ze vinden het diepere en hogere
in het overstijgende in hun dagelijkse leven en in de wereld.

In de concrete ervaringen van het leven
en in de beleving van hun ontmoetingen
ervaren mensen iets van een diepere Aanwezigheid.
Een Aanwezigheid in en doorheen mensen die zich aan hen ‘openbaart’ en die hen ‘aanspreekt’.

Het is de nieuwe – meer op het leven en de wereld betrokken – religiositeit die voluit doorbreekt in de 20ste en 21ste eeuw.
Het is ook die nieuwe spiritualiteit die de moderne pelgrims
anno 2018 beleven onderweg naar Compostela.

Een nieuwe, open en verbindende opvatting
over christen zijn en Kerk zijn
kan daar perfect op inhaken.
God is voortaan te vinden onderweg,
in en doorheen ons aandachtig zijn en aanwezig zijn.
Jezus wandelt met ons mee in de Emmaüswandelingen
die we maken tussen het Jeruzalem en Emmaüs
in ons eigen leven en in de samenleving vandaag.
De nieuwe geaarde of geïncarneerde spiritualiteit
hebben Jezus, Paulus en de evangelisten op gang gebracht.

De voorbije eeuwen was er vooral een ‘kerkelijke’ christelijke spiritualiteit.
Vandaag ontluikt een meer levens- en wereldbetrokken religieuze en christelijke spiritualiteit.

Die meer persoonlijke en levensverbonden spiritualiteit gaan we verder bestuderen in de nabijheid van de moderne zinzoekers, religieuze zoekers en zoekende christenen op weg naar Compostela.

 

(Na Roncesvalles-Pamplona-Puente la Reina-Burgos twee jaar geleden volgen we in juli 2018 de pelgrims van León naar Compostela tot in Finisterre.)