Een dynamiek van toenadering

Advent en Kerst.

Het is een dynamiek van toenadering.
Jezus brengt het religieuze in het profane, in het sociale.
Het goddelijke komt tussen de mensen wonen.

Advent en Kerst.
Het is een dynamiek van godsdienstige zachtmoedigheid.
Jezus is goedgunstig en toegeeflijk
en Paulus – na hem – is dat nog meer.
Het goddelijke wil alle mensen en volkeren verbinden.

Advent en Kerst.
Het is een ‘clementie’-dynamiek.
Jezus wordt gedreven door compassie en ontferming.
Na Jezus gaan de evangelisten verder door op dat spoor.
Vreemdelingen en herders zijn welkom bij Jezus. Allen zijn welkom.
De milde goddelijkheid die in Jezus verscheen
wil niet meer uitsluiten maar insluiten.
Kerstmis gebeurt nog steeds vandaag:
daar waar over een genadige en goedwillende God wordt gesproken.

Kerstmis gebeurt nog steeds vandaag:
daar waar mensen opgenomen worden
in een zalige Clemens-beweging,
daar waar mensen zich bevrijd en verblijd weten
door een warme golf van zachtmoedige tederheid en zorg.

jpv