De tekenen des tijds lezend…

“Het vrije, creatieve en sociaal betrokken initiatief (het betekenisvolle zelf-ondernemerschap) en de zorg voor een nieuw maatschappelijk klimaat (letterlijk en figuurlijk) zullen de bepalende, dynamische krachten zijn morgen.

Ze zullen de economie, de politiek, de grote sociale organisaties en de godsdiensten grondig veranderen.”

Tot zover een vroegere collega van de christelijke arbeidersbeweging.

Tja, zijn stellingen bevatten wel waarheid, denk ik. Alleen al als ik denk aan de initiatieven die recent op mijn weg kwamen.  Nieuwe dingen op diverse terreinen. Nieuwe initiatieven die zichzelf communiceren via de sociale media en die zichzelf op de kaart zetten.

Google verder. Lees en concludeer zelf.

Aller, chantez!
Muziek op bezoek.
Beyond the spoken.
Land van ontroering.
Inspiratiekaravaan.
Uw moment.
Broedwerk.

Ook in Effata en Clemenspoort Gent en in Emmaüs Aalst en op nog vele, andere plaatsen in Vlaanderen waait de geest van vrij en nieuw pastoraal en spiritueel ondernemerschap.

Er is een aantreden bezig van nieuwe reli-ondernemers die pionieren met passie. In christelijk perspectief actualiseren de creatief ondernemende theologen en godsdienstwetenschappers de visie van Paulus op de persoonlijke charisma’s – gaven van de Geest –  als de eerste bouwstenen voor christelijke geloofsbeleving en gemeenschapsopbouw.

Ik heb weet van nog andere artistieke, spirituele en pastorale initiatieven-in-wording rond nieuw spiritueel ondernemen.

Ondertussen lees ik nieuwe publicaties over reli-ondernemers en religio-ondernemerschap en op 8 maart 2019 is er in Brugge een studiedag over ecclesio-preneurschap, georganiseerd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Op zaterdag 23 maart is er in Gent een dag over ‘Het evangelie nieuw verkondigen’ van het Inspiratie- labo van de Clemenspoort, in dezelfde geest van nieuw spiritueel en pastoraal zelf-ondernemen.

Maken we een volgende fase mee in de doorgroei van een vrije en zelfstandige uitbouw van spiritualiteit en zingeving, pastoraal en religie? Zullen de christelijke kerken zich eveneens op die wijze omvormen?

Zijn dit – samen met de vele voorbeelden op andere maatschappelijke terreinen – tekenen van een nieuwe fase in de algehele samenlevingsopbouw, tekenen van een nieuwe wereld?                                                                Denken we maar – heel recent – aan de gele hesjes beweging en de scholierenbetogingen voor een sterker engagement voor een leefbare aarde. Al wat langer geleden zijn er ook talrijke eco-broedplaatsen opgericht, zoekend naar een meer duurzaam omgaan met de aarde.

Is het een trend die Michel Bauwens al eerder heeft gezien in zijn boek in 2013: ‘De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving.’?