De moderne stad Porto is even Seculier

De moderne stad Porto is even seculier
als de stad Gent.
De traditionele religieuze roepingen zijn er even schaars
als bij ons.
Kerken en kloosters worden her-bestemd.
En toch.

Met een nieuwe visie en een nieuwe aanpak.
Met een nieuw vuur en een nieuwe missie.
Weer een kerk vol meevierende mensen.
Weer vrijwilligers en kader-medewerkers.
Een nieuwe, frisse dynamiek.

Op zaterdag 23 maart 2019 in de Clemenspoort in Gent
luisteren we naar de Portugese redemptorist Rui Santiago.
Hoe hij opnieuw gesloten deuren
wist open te gooien.

Welkom.