De kracht van de hoop

“Duits IPB’ klaagt aan: ‘Het probleem zit in het systeem’.
Duitse katholieken eisen van bisschoppen
gelijkschakeling voor vrouwen
en afschaffing van celibaatsverplichting.”
Zie weekkrant ‘Kerk en Leven’ van 30 januari 2019  ( pagina 9 )

Het ‘Vlaamse IPB’ vroeg dat aan de bisschoppen in 1970 al!!

Aan ‘de top van het systeem’
is na die 50 jaar nog niet veel veranderd.
In de geest van de gelovigen
is ondertussen heel veel veranderd
en aan de basis is er nu veel bezig
in een versnelde verandering.

De vlam van de hoop brandt
in de kracht van ‘diepe vernieuwing van onderuit’:
verandering in samenleving en in godsdiensten.
Ook dat is te lezen in ‘Kerk en Leven’ ( eerste pagina editie Gent )

Effata-Clemenspoort
is een voorbeeld – naast vele andere –
van ‘varen naar een nieuwe toekomst’,
onder de eigen spiritualiteitsvlag
van ‘Vieren-Vernieuwen-Verbinden’.