De grote spirituele shift Christendom in beweging Brian McLaren

De grote spirituele shift Christendom in beweging Brian McLaren

“We maken een spirituele shift mee.
Van een stelsel met geloofspunten
naar een manier van leven.
We maken een theologische shift mee.
Van een gewelddadige God die domineert
naar een geweldloze God die bevrijdt.
We maken een missionaire shift mee.
Van een georganiseerde religie
naar een organiserende religie.

Het verhaal van het christendom gaat over mensen
die onderweg zijn van een oud geloofssysteem
naar een nieuwe, verlossende manier van leven.
Het is tijd om weer op weg te gaan.”

Tot zover de stellingen van Brian McLaren.
Er zit wel iets in: alleen al terugkijkend op 2000-2019…
( Dat geldt ook overigens voor de andere oude godsdiensten.)
Maar de stellingen van Mc Laren roepen ook kritische vragen op.

Er voltrekken zich in de kerken inderdaad
heel ingrijpende veranderingen.
Er komen in het christelijke geloofs-denken
ook heel nieuwe uitgangspunten.
Maar de kern, de bron en
van het evangelie waren en blijven toch altijd dezelfde?
En waar kan het nieuwe christendom
moderne mensen in beweging brengen?
Een nieuwe spirituele shift heeft maar kracht
als ze ook een nieuwe bewegingsdynamiek op gang kan brengen.

Hoe dan ook:
het is tijd om weer op weg te gaan,
(zoals de Wijzen uit het Oosten)
met de kern van de eigen verhaal
en met de zoektocht naar vuur
dat lopend vuur kan worden vandaag en morgen.
Zullen we het vuur vinden
in de komende twintig jaar, van 2019-2040?

De vraag zit in elk geval
in het hart van de missie
van het Inspiratie-labo van de Clemenspoort!!