Advent en Kerst met Maria en Elisabeth

advent

Twee krachtige vrouwen vergezellen ons in de kersttijd:
Maria en Elisabeth,
de moeder van Jezus en de moeder van Johannes de Doper.

Beiden moeder van een zoon
die hen veel te vroeg
– en dan nog op een gruwelijke wijze –
werd ontnomen.

Voor de evangelisten zijn Maria en Elisabeth
symbool-geladen figuren:
ze staan model voor ons.

Ze wijzen ons de weg van overgave:
onze kinderen en kleinkinderen kiezen hun eigen levensweg,
ze maken soms riskante levenskeuzes.

Ze wijzen ons de weg van geloof en vertrouwen:
dat onze liefde en zorg nooit tevergeefs zijn of verloren.

Ze wijzen ons de weg van levensmoed en geestelijke levensvernieuwing:
blijven geloven in en ijveren voor gerechtigheid en vrede
ondanks het onrecht en geweld in de wereld.

Maria en Elisabeth staan in het evangelie
niet model voor braafheid of onderdanigheid.
Het zijn sterke vrouwen
met onwankelbare doorzettingskracht en blijvende hoop.

Maria en Elisabeth zijn wegwijzers
voor onze advent en Kerst.

Dat ook wij ons licht niet laten doven
door het deprimerende donker in de wereld.
Dat ook wij onze vlam weer aansteken
na de zware stormvlagen in ons leven.
Dat ook wij blijven geloven dat het licht in de wereld
uiteindelijk altijd weer sterker is dan de duisternis.

Een sterke advent nog en een zalige Kerst!