“Ik zie je graag” – doop van Jezus

Cad Cp Ibib 206

God,
uw liefde voor elke mens
is nog groter
dan de liefde
van een vader en een moeder
voor hun kinderen.

Aan elke mens zegt Gij:
“Gij zijt mijn zoon/dochter,
die ik zo liefheb,
in u heb ik welbehagen.”

Gij schenkt ons
uw levenwekkende Geest,
die krachtiger is
dan alles wat het leven afbreekt,
zelfs krachtiger dan de dood.

Neem ons bij de hand
en zend ons
om te getuigen van uw liefde
en om uw Geest te vieren,
zoals gebeurt in het doopsel.

Wij zijn dankbaar, God,
omdat Gij ons graag ziet.

Mogen veel mensen
in uw liefdevolle nabijheid
ondergedompeld worden,
om op te staan en te leven.

Amen.

pr. Luc Maes