I-WAVE in de zorg en daarbuiten …

Cad Cp Nieuws 066. 2pg
De voorbije weken is er intens gewerkt met het I-WAVE team. Een groep van 18 studenten uit het laatste jaar sociaal werk van HoGent hebben een projectvak waarbinnen ze een semester lang het I-WAVE project ontdekken en verder mee gaan helpen uitrollen. Ze zullen een proefproject opzetten voor I-WAVE bij studenten, in de basisschool en bij volwassenen. We kijken uit naar de resultaten. Ons vernieuwde I-WAVE team bestaat uit 6 teamleden die werken in vier deelteams. Een team werkt rond het vernieuwen van de content, een andere team zorgt voor de communicatie, nog een ander team voor de uitbouw van de I-WAVE community en een laatste team zorgt voor de logistiek en administratie. I-WAVE heeft ondertussen een parochie in Wenen bereikt die er nu mee aan werkt. Els heeft I-WAVE een duwtje gegeven in de zorg en onze I-WAVE bedankkaartjes gelanceerd. En volgende week kan je een artikel lezen over I-WAVE in Kerk en Leven. Op dinsdag 16 maart om 20 uur kan je in een webinar kennismaken met I-WAVE. Wil je meedoen mail dan naar walter@clemenspoort.be of www.inspiratiewave.com.