Hun koude schaduwen

Hun koude schaduwen hangen over de wereld van de 21ste eeuw
Over politieke wereldleiders die even schadelijk zijn als bleekwater

Ze willen de zon steeds in hun eigen gelaat
en in het gelaat van een kleine elite
die hen in het zadel moet houden
Ze staan niet stil bij zichzelf
Ze kijken niet achterom
Ze durven niet wandelen in het licht van de waarheid
Ze scheppen hun eigen wereld en werkelijkheid
Ze beseffen niet hoe groot en koud hun schaduw is
Ze zijn een tragedie voor de mensheid
Hoe kan de wereld ooit tot goed politiek leiderschap komen?