Hij gaat met ons mee

Heer,
ga met ons mee
op onze levensweg,
in goede en kwade dagen.

Ga met ons mee
als we vreugde en verdriet
kunnen delen met elkaar.

Ga met ons mee
als we in de Schriften
aanwijzingen vinden om te leven.

Ga met ons mee
als we bij elkaar
mogen thuis komen.

Ga met ons mee
als we brood breken en delen,
uw leven delen met elkaar.

Ga met ons mee
als we de kracht vinden
om op te staan en op weg te gaan.

Ga met ons mee
in onze verbondenheid,
in onze geloofsgemeenschap.

Ga met ons mee,
want wij geloven
dat Gij lééft, voor altijd.

Amen.