Het zijn de Goddelijke natuurwetten

“Het zijn de goddelijke natuurwetten.”
“Het is allemaal de wil van Allah.”
“Corona is een straf voor de ongelovigen.”
“Corona is een straf voor homoseksualiteit”
(orthodox-joodse politicus)
“Jezus zal weldra terugkomen en ons land in glorie herstellen.”
“Wij zijn de as van het licht,
zij zijn de as van het kwaad.”
“God zal ‘ons’ zegenen en redden.”
“Wij hebben een mandaat van de Hemel.
”Mao en Xi Jinping zijn als God voor ons, ze zijn onze goden.”
“Onze president is door God gestuurd.”
“Onze president zegt dat hij nog beter werk doet dan Jezus.”

Tja, godsdienstigheid is helemaal terug in 2020.
Maar op welke onvoorziene, onvoorstelbare wijze…

Natuurlijk zijn de politieke en economische eigenbelangen,
de graaizucht en het narcisme de grote boosdoeners vandaag.
Maar religie kan een heel bevestigende en negatieve maatschappelijke rol blijven spelen.
Veel religiositeit is ronduit nationalistisch geworden vandaag.

Het is nodig dat sociaal-liberale, democratische samenlevingen
kritisch blijven tegenover godsdienstigheid.
Het is goed dat er overal in de godsdiensten zelfkritische stemmen blijven opkomen voor een rationele,
humane en sociale doorlichting en hervorming van hun godsdienst,
van godsdiensten in het algemeen.

“Het enorme hinterland van de VS is niet veranderd.
40 procent van de bevolking gelooft nog letterlijk in de Bijbel.
Al de cruciale zaken voor de menselijke overleving zijn onbelangrijk want Christus gaat binnen enkele tientallen jaren terugkomen
en alles wordt dan opgelost.
Zo denkt veertig procent!”.

Chomsky.