Het wordt dit jaar een Pasen in ons kot

Opgesloten in ons kot. Ons land in lockdown.
Heel de wereld belaagd door een dodelijk virus.
Er is grote onwennigheid, veel angst en diepe onzekerheid.
Ons leven is beknot. Onze stad is een woestijn.
Het volk zit in ballingschap.
Het wordt dit jaar een Pasen in ons kot.
Of zal het eerder een lange Goede Week worden in onze benauwde cel?

Corona is niet enkel een doornen kroon.
Corona maakt ons niet enkel tot slachtoffers.
We kunnen ook in het verzet gaan.
Corona kan ook een krans van nieuw licht worden.
Liefde en solidariteit
in eenzaamheid en lijden.
Kracht in kwetsbaarheid.

“Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer, daar weenden wij tranen,
denkend aan Sion; onze citers hingen al aan de wilgen.”
Zo herdenken de joden hun pijnlijke Babylonische ballingschap destijds.
Die ballingschap werd echter een sterke, verdiepende impuls
in hun latere geschiedenis.

Hier en nu, in de woestijn van onze ballingschap anno 2020,
verzamelen ook wij nieuwe inspiratie en verse energie.
Onze innerlijke vernieuwing kan groot en sterk worden.
We kunnen ons klaarmaken voor een heel nieuwe tijd.

Ons kot wordt een kluizenarij. Ons huis wordt een bronplek
Ons binnenkamer wordt het begin van een weg naar verrijzenis.
Mag de corona Goede Week ons sterker maken!