Het volk begon met Mozes ruzie te maken

Onze lastige en lange doortocht door de corana-woestijn

Het volk morde en begon met Mozes ruzie te maken en zei:
“Geef ons water! We willen drinken!”
Maar Mozes antwoordde:
“Waarom maken jullie ruzie met me? Waarom dagen jullie de Heer uit?”
Maar het volk had dorst en klaagde tegen Mozes: ”
Waarom heb je ons uit Egypte meegenomen? Om ons, onze kinderen en ons vee te laten sterven van de dorst?”

Exodus 7, 2-3

Zolang we aan de vleespotten zaten,
ging het relatief goed.
Maar nu het moeilijk wordt in de samenleving,
komt een lastige test.

Wie zal ons gemor en geruzie kalmeren?
Nu de moeilijkheden met het coronavirus zo ingrijpend worden en lang zullen duren…
Wie zal ons weerbaar maken als de last nog zwaarder gaat wegen?
Wie zal ons blijven verbinden met elkaar?
Wie kan onszelf en problemen leren overstijgen
om ons te blijven verbinden met mensen en volkeren die het nog veel erger hebben dan wij?

Naast politici en wetenschappers
zullen ook psychologen, gedragswetenschappers,
geestelijke begeleiders en eenheidsfiguren
best hun rol spelen in de lange en lastige doortocht door de coronawoestijn…