Het is goed

God,

elke dag opnieuw zegt Gij
‘er moet licht komen’
en elke dag opnieuw ziet Gij
dat het licht goed is.

Gij hebt ons, mensen, geroepen
om mee dat licht
mogelijk te maken
door zorg te dragen voor de schepping
en zorg te dragen voor elkaar.
En Gij ziet dat het zeer goed is.

Laat ons nooit vergeten
dat uw licht onvergankelijk is,
ook als wij omringd worden
door duisternis
en geconfronteerd worden
met de grenzen van ons bestaan.

Raak ons aan
met de kracht van uw Geest,
om mensen te kunnen zijn
naar uw evenbeeld,
en zo dragers van licht
voor elkaar
en in de schepping.

Amen.