Het echte leven – Kerstmis

Cad Cp Ibib 195

Dank U, God.

Het leven dat Gij geeft
is groter en sterker
dan alle pijn en verdriet,
zelfs sterker dan de dood.
Dat hebt Gij in Jezus getoond.

Dank U, God.

Uw boodschap van leven
raakt mensen,
die als herders op zoek gaan
om leven te brengen
bij slachtoffers van macht.

Dank U, God,

Mensen vinden elkaar,
geloven in elkaar
met de kracht die van U komt.
Zo wordt nieuw leven geboren
in verbondenheid die toekomst heeft.

Dank U, God.

pr. Luc Maes