Herder en deur

God,

Gij hebt uw herderlijke zorg
doorgegeven aan Jezus.
Door zijn manier van leven
hielp Hij mensen
geloven in en vertrouwen op
het leven in al zijn volheid,
dat Gij elke mens gunt.

Die herderlijke zorg
vertrouwt Gij ook toe
aan elke mens die in U gelooft.
Wij willen luisteren naar uw stem,
door Jezus gesproken.
Wij willen Hem volgen,
die Goede Herder
voor ieder van ons.

Mag zo het vertrouwen groeien
in mensen die ons nabij zijn
in liefde en zorg.
Mag dat vertrouwen
een open deur zijn
naar uw leven gevende nabijheid
bij ieder van ons.

God,
zegen en bewaar ons
elke dag van ons leven
en vooral die dagen,
waarop ons leven moeilijk is.
Help ons erop te vertrouwen
dat Gij ons leven geeft in al zijn volheid.

Amen.