Hemel en aarde

God van de hemel,
God van de aarde,
Jezus heeft
door zijn leven in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid
de hemel verbonden met de aarde.

Zo werkte Hij
aan het koninkrijk van de hemel,
uw bedoeling met mens en wereld.

Hij heeft die taak doorgegeven
aan de mensen die in Hem geloven.

Zend ons uw Geest,
die ons de kracht geeft
om van Hem te getuigen,
van zijn boodschap
en van zijn levenswijze.

Moge zo
een stukje van de hemel
zichtbaar worden,
hier op onze aarde.

Amen.

pr. Luc Maes