Heiligen

Onze Vader,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Help ons om nederig van hart te zijn
en ons leven af te stemmen
op uw bedoeling met mens en wereld.

Leer ons
te troosten waar verdriet is,
met zachte moed te leven,
te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid,
barmhartig om te gaan met mensen,
zuiver van hart in het leven te staan,
vrede te brengen in onze wereld.

Laat zo uw heil in de wereld komen
en mensen gelukkig maken.

Laat ons vertrouwen groeien
dat uw koninkrijk van de hemel mogelijk is,
hier en nu en na onze dood.

Amen.

pr. Luc Maes