De Goede Week in de Clemenspoort

De Goede Week in de Clemenspoort

Goede Week

Op Witte Donderdag kon je de laaste uren van Jezus echt mee beleven.

De kruishulde met bloemen op Goede Vrijdag was indringend.

De paasvreugde op Paaszaterdag was voelbaar. Het Effatakoor was op zijn volle kracht. Iedereen die deze dagen heeft mee beleefd was dankbaar voor hoe het gelopen is. De weg die de Effatagemeenschap heeft afgelegd het voorbije jaar is bijzonder. De gemeenschap heeft zich verder geopend en werkt als een positieve hartelijke partner goed samen met de Clemenspoort. In de Paaswake op zaterdag was onze Parel bijna te klein. De mensen bleven komen en ze bleven ook hangen na de Paaswake. Er groeit wat…