Geslaagde Kick-off I-wave (JP Vermassen)

Wat voor mij de essentie was van de enthousiaste voorstellingsavond van het I-Wave project is dit: de bekommernis om een geslaagde, duurzame vernieuwing van onszelf en de samenleving te kunnen realiseren. Het I-Wave project wil geen vuurwerk van één avond zijn maar een aanwakkerend lopend vuur voor een langlopende tijd.

Zo is het ook ontstaan. Ontloken uit het besef dat de meeste mensen deugen. Ontloken uit het besef dat de meeste mensen aanspreekbaar blijven op het goede. Tegelijk ook daarna ontnuchterd door de constatering dat zoveel goeds en moois al gauw weer wordt ondergesneeuwd onder de haast van het moderne leven. Ontnuchterd ook door de constatering dat taaie, oude gewoonten ons nieuwe gedrag altijd weer overmeesteren.

Daarom juist hoopt I-Wave een oceaan zijn die de golven van onze vernieuwing krachtig-duurzaam wil maken. Met het oog op de verankering van onze vernieuwing heeft het I-Wave team een dynamische veranderingsdriehoek opgemaakt, op basis van onderzoek en literatuur.

Alle grote veranderingen in onszelf en de samenkomen ontspringen uit verstilling en bezinning. Alle diepe verstilling in ons wordt krachtig en meeslepend wanneer ze een stroom van goedheid in ons kan opwekken en doorgeven. Alle warme goedheid tegenover onze medemensen wordt een maatschappelijke klimaatverandering daar waar sociale projecten kunnen ontluiken: innoverende plekken van verbinding.
Ziedaar de magische vernieuwingsdriehoek: via verstilling en goedheid naar concrete sociale verandering in de samenleving.
Het I-wave team wil een oceaan zijn die golven wil krachtig maken. Golven die een oceaan van verandering kunnen teweeg brengen. I-Wave wil een inspirerend en verbindend project worden. Een project dat Vlaanderen wil sensibiliseren en mobiliseren voor daadwerkelijke en duurzame gedragsverandering.
Het is een nieuwe beweging die mensen en groepen wil verenigen en tot ambassadeurs en partners hoopt te maken, doorheen alle ideologische en levensbeschouwelijke verschillen. Stilte, goedheid en versterking van sociale cohesie kunnen alle mensen en groepen motiveren en verbinden.
I-Wave wordt gedragen door een enthousiast en jong team: Laurence Carlier, Maarten Piessens, Michael Ringoir en Walter Van Wouwe. Het team wil een community worden. Er is werkmateriaal, er zijn contact- en communicatiemogelijkheden, er komen ontmoetings- en vormingsmomenten.

Kortom, alles is voorhanden voor een mooie, duurzame toekomst van I-Wave. Er zijn vele goede redenen om mee in beweging te komen, mee te golven op en met de I-Wave golf.
Surf alvast naar de website www.inspiratiewave of mail naar info@inspiratiewave.com
25 september was alvast een warme en inspirerende Kick Off!