Gebeds- en meditatiemoment bij de 4de zondag van de Vasten

Gebeds- en meditatiemoment bij de 4de zondag van de Vasten

Deze podcast verdiept de lezing van de blindgeborene en verhaalt over de omslag van niet zien en dan heel intens zien gedragen door het opnieuw geloven.