Geassocieerden op vormingsbijeenkomst in de Clemenspoort

De geassocieerden zijn leken die zich verbonden hebben met de spiritualiteit van de redemptoristen. Ze ondersteunen elkaar door contact en vorming. Zaterdag 9 november ll. waren ze een dag samen rond inspirerend leiderschap. Een boeiend thema in de kerk en de wereld vandaag. Hoe ka je dienstbaar, warm, betrokken en ‘gericht op een ander’ je engagement vorm geven?