Little Women

Little women
Kleine meisjes
Gewone vrouwen
Een familiekroniek zoals er vele zijn
En toch…
Wat een heerlijke film
In het gewone het buitengewone zien en beleven

Over de diepte van het menszijn
Over kinderen die hun eigen weg zoeken in het leven
Over leven in een context van armoede en oorlog
Over de kloof tussen arm en rijk
Over omgaan met ziekte en dood in de eigen familiekring
Over de grootse liefde van ouders
Over vrouwenvuur
Over kracht in moeilijke momenten
Over de schoonheid van woorden
Over de mysterieuze wegen van het hart

Wat een zalige film
Mooi
Wervelend
Intens
Herkenbaar
Diep
Het sacrale in het profane
Het heilige in het alledaagse