En na de corona

En na de corona-crisis is het tijd om onze systemen
grondig te corrigeren.

We kunnen niet meer verder blijven leven en samenleven met het oude denken en doen.

Maar eerst met solidariteit, moed en innerlijke weerbaarheid
samen door de komende moeilijke weken en maanden.