En blauw zal alles zijn

Cad Cp Ibib 212

Een venster openen op blauw.
Blij zijn met de opkomende zon.
En hoopvol blijven:
ondertussen kan alles altijd en overal
ook blauw zijn.

Zet het blauw
Van de zee
Tegen het
Blauw van de
Hemel veeg
Er het wit
Van een zeil
In en de
Wind steekt op

Willem Hussem
Uit ‘En blauw zal alles zijn’.
Een bloemlezing van Elisabeth Lockhorn

Jean-Paul Vermassen