Elke ommekeer maakt een verschil

Jammeren dat we door corona onze gewone Kerst niet kunnen vieren. Het is een teken dat we nog niet zien wat er bezig is en wat er op ons afkomt.
Het is begrijpelijk: mensen zijn gevat door de emoties bij het hier en nu in hun leven. Maar het leven en samenleven vraagt meer dan dat.
Wat er bezig is in de wereld is niet niks: ondraaglijke ongelijkheid, eenzijdig materialisme, enorme vluchtelingenstromen en bovenal: een gigantische klimaatopwarming.
Het vraagt van de mens het bijna onmogelijke, iets aartsmoeilijk:
“We moeten onszelf toelaten tot op het bot ongerust te zijn, tegelijk moeten we rustig kijken wat er precies gebeurt’.
En dat kunnen we nog niet: ‘We lijken met ons allen een beetje op Donald Trump: onbegrijpelijk halsstarrig weigeren we in te zien dat we niet langer centraal staan.’

Wat we nodig hebben – met het oog op de megatransitie waarvoor we staan- , aldus Tom Hannes in zijn opiniestuk, zijn twee deugden: moed en geduld.

Het artikel van Tom Hannes geeft een schitterende analyse van de algemene reactie én van de zingevingsverschuivingen van de mens op grote crisissen. Een interessant stuk voor gesprek in kleine groep en voor reflectie in kringen van leidinggevenden.

Maar zoals zo vaak het geval is, valt de visie op de aanpak van het gestelde probleem wat zwakker uit. We hebben, ons inziens, meer nodig dan moed en geduld.

Wat of wie kan een geestelijke transitie in onszelf helpen realiseren? De diepe verandering in onze gedachten en ons gedrag die nodig is met het oog op de vereiste maatschappelijke transities.

De huidige reacties in de wereld op corona zijn geen goed voorteken: het toont een mensheid die juist weer meer in de greep van zijn primaire hersenen en reactiepatronen komt.

Wat en wie zal ons naar onze mentale en spirituele vrijheid ten aanzien van onze egokrachten kunnen leiden? Wat of wie kan ons brengen in de geestelijke staat of in de zingevingsmodus waardoor we onze diepere emoties kunnen ombuigen en overstijgen?

Komen tot een 180 graden ommekeer in ons denken en in onze gewoonten. Dat is wat de wereld nodig heeft, hier en nu…
Dat is het werk van grootse wereldleiders en van een moedig en sterk maatschappelijk middenveld én van krachtige figuren in de media.
En van elke mens. Elke ommekeer maakt een verschil.

(Beeld: DS van 21-22 november 2020)

Jean-Paul Vermassen