Elkaar dragen

Elkaar dragen. Elkaar helpen dragen.

Oog in oog met het lijden wereldwijd…

We formuleren woorden.
Maar ze schieten tekort.

We zoeken kracht.
Maar het is haast ondraaglijk.

We willen betekenis.
Maar het is niet te begrijpen.

We willen gelovig hopen.
Maar met en zonder God:
er blijven vele, scherpe vragen.

Elkaar dragen. Elkaar helpen dragen.
En zelf ‘bestaanbaar’ doorgaan.
Dat is wat we in de juiste g(G)eestkracht zelf kunnen.
Dat is wat we bij elkaar kunnen versterken.

Er voor elkaar zijn
zoals de barmhartige Samaritaan er
voor zijn onbekende naaste was.
Dat is wat zorgverleners, mensen in welke
maatschappelijke dienst ook én vrijwilligers doen vandaag.

De evangelisch-humane waarden kunnen door iedereen
in praktijk worden gebracht,
gelovig of niet.

In de liefde en in de zorg voor sociale gerechtigheid
gaan mensen en volkeren
dezelfde, gemeenschappelijke weg.
Dat wordt nog duidelijker in coronatijden.