Effatagemeenschap start met jongerenbeweging

Cad Cp Nieuws 098
Op zaterdag 16 oktober kwamen een groepje jongeren bij elkaar die verbonden zijn met de Effatagemeenschap met de keuze om met elkaar op weg te gaan. Het kader is dat ze zich verbinden om de vier liefdes te beleven die ook voor Jezus kostbaar waren: liefde voor jezelf, de ander, de Bron van alle leven en de planeet. Er is een eerste brainstorm gehouden en volgende maand 13 november komen we opnieuw samen om 20 uur. Dus iedereen tussen 13 en 17 jaar is van harte welkom. Meer info walter@clemenspoort.be.