Effatagemeenschap weer een stap dichter bij verhuis Clemenspoort

Effatagemeenschap weer een stap dichter bij verhuis Clemenspoort

Effatagemeenschap stap dichter bij verhuis Clemenspoort - vzw Clemenspoort

Op 18 februari hield de Effatagemeenschaps een dankviering in de Stropkaai naar aanleiding van de 20 jaar gastvrijheid die ze mocht ontvangen bij de Broeders van Liefde. Tom Vermeir afgevaardigd beheerder van de Clemenspoort en tevens lid van de Effatastuurgroep sprak in zijn dankrede zijn waardering uit voor deze gastvrijheid. Maar tegelijk nodigde hij de Effatagemeenschap uit om zich klaar te maken voor de grote oversteek naar de Clemenspoort die voorzien is bij de start van de Goede Week. Een mooi fotoboek heeft nog eens alle hoogtepunten samengevat van 20 jaar Effata in de Stropkaai. Op de viering waren een 120 mensen aanwezig waaronder vroegere medewerkers van de Effatagemeenschap en verschillende redemptoristen. De viering werd afgerond met een gezellige receptie.