Effata start de vasten met online gebedsdienst op aswoensdag

Cad Cp Nieuws 071
Met ongeveer een kleine 80 is de online aswoensdagviering doorgegaan. Een bijzonder moment waarbij het thema “delen” van broederlijk delen centraal stond. We werden opgeroepen om de vasten te zien als een tijd van stilte, soberheid en solidariteit. Heel de vastentijd lang kan je de online ¬†gebedsvieringen volgen die telkens een anders aspect van “delen” belichten. Wel je graag de link ontvangen mail dan naar info@effata.be.