Effata bouwt verder aan de toekomst

Cad Cp Nieuws 114

De Effatagemeenschap bestaat dit jaar 25 jaar en maakt er een feestjaar van. Tegelijk heeft het kernteam de stap gezet naar een vernieuwd coördinatieteam (COR) dat vanaf januari maandelijks zal samenkomen en de werking van de Effatagemeenschap verder zal opvolgen. Odette Soens neemt vanaf 1 januari de rol van voorzitster op en zal ook het coördinatieteam leiden. Tegelijk start een werkgroep met een aantal vernieuwende initiatieven waarbij de verschillende generaties worden uitgenodigd om op hun manier gemeenschap te vormen. Via een kort herbronningstraject zullen stappen worden gezet om de missie en de visie van Effata inhoudelijk te herdenken binnen het kader van de vernieuwde missie van de Clemenspoort en trouw aan de reeds afgelegde weg.